Na jeseň roku 2015 Obec Moravský Svätý Ján vybudovala novú prístupovú cestu na Športovej ulici. Počas tohtoročného leta sa prvý raz ozýval ulicou detský smiech a krik.

sportova_ulica_moravsky_svaty_jan

Ulica dostala pomenovanie „Športová“ právom, nakoľko skutočne je celý deň plná detí, ktoré si užívajú krásnu plochu, na ktorej sa dá športovať.  Konečne sú vidieť úsmevy na tvári všetkých detí, ktoré bývajú na Športovej ulici a vrásky dospelých po dlhoročných trápeniach s katastrofálnou cestou sa taktiež stratili. Týmto sa chcem v mene všetkých obyvateľov Športovej ulice poďakovať pánovi starostovi Antonovi Emrichovi a celému realizačnému tímu, ktorý sa zúčastňoval na vybudovaní novej cesty, že dokázali taký dlhoročný problém s pozemnou komunikáciou excelentne vyriešiť.

Mgr. Kunšteková Alena


.

Osobnosti kraja BSK