Prinášame výzvu poslanca Mestského zastupiteľstva v Skalici na odstúpenie náčelníka Mestskej polície v Skalici. List čitateľa ako aj vyjadrenie primátora mesta Skalica Stanislava Chovanca a náčelníka Mestskej polície Antona Slobodu.

V celoštátnych médiách bola minulý týždeň zverejnená informácia o dopravnej nehode náčelníka skalickej Mestskej polície. Náčelník Mestskej polície Skalica Anton Sloboda nezvládol v obci Prietržka zákrutu, zišiel automobilom do priekopy a prevrátil sa.

Odmietol rešpektovať výzvu privolanej polície, aby sa podrobil dychovej skúške na alkohol, čím hrubým spôsobom porušil zákon a interné predpisy Mestskej polície mesta Skalica. Za odmietnutie vykonania dychovej skúšky hrozí pokuta od 300 do 1300 Euro a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá od 1 do 5 rokov.

Pána Slobodu poznám dlhé roky, môžem povedať už desaťročia. Vždy som si ho vysoko vážil a oceňoval som jeho pôsobenie, či už v službe v štátnej polícii, alebo neskôr ako náčelníka Mestskej polície v Skalici. Poznám ho ako čestného, spoľahlivého a ochotného človeka, ktorý dbá na dodržiavanie poriadku.

Svojim konaním, keď sa odmietol podrobiť dychovej skúške na alkohol po dopravnej nehode, tak nielen poprel všetko, čo dlhé roky robil ako policajt, ale zároveň hrubo porušil sľub príslušníka obecnej polície: „Sľubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, chrániť záujmy obce a jej obyvateľov, zachovávať ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.“ (par. 5, ods. 3, zákona č. 564/1991 Zb.)

Náčelník Mestskej polície mesta Skalica pán Sloboda týmto svojim konaním zároveň závažne porušil Štatút Mestskej polície Mesta Skalica, konkrétne Základné povinnosti (čl. 5, ods. 3): „Všetci členovia MsP sú povinní dodržiavať vysoký štandard správania a ísť príkladom ostatným obyvateľom mesta v slušnosti, korektnosti a objektívnosti posudzovania každej situácie, v ktorej sa ocitnú.“

Odmietnutím dychovej skúšky na alkohol pán Sloboda porušil zákon, za čo ho postihne primeraný trest v zmysle zákona. Čo je však podstatnejšie, svojim konaním sa diskreditoval ako príslušník mestskej polície, ktorý vymáha a dohliada na dodržiavanie zákonnosti. Po tomto konaní, podľa môjho názoru, nemôže pán Sloboda vykonávať funkciu náčelníka Mestskej polície v Skalici.

Obracajú sa na mňa občania nášho mesta, ako na poslanca Mestského zastupiteľstva, a pýtajú sa ma, čo s tým budeme robiť. Pýtajú sa o to naliehavejšie, že primátor Mesta Skalica Ing. Stanislav Chovanec obhajuje a chráni náčelníka A. Slobodu, pretože podľa informácií, ktoré zverejnili celoštátne médiá, sa primátor vyjadril: „Nebudem to nijakým spôsobom riešiť, môže sa to stať každému.“

Havarovať môže naozaj každý z nás, ale dychovú skúšku, alebo odber krvi pre zistenie alkoholu v krvi odmietnu len niektorí. Prečo, to si každý domyslí. Ak to urobí náčelník mestskej polície, ktorý musí zodpovedať za dodržiavanie zákonnosti, po takomto konaní nemôže zostať vo svojej funkcii. Ak by bol príslušníkom štátnej polície, o funkciu by prišiel okamžite bez váhania.

Vyzývam preto pána Slobodu, aby sa zachoval ako čestný človek a urobil to, čo by urobil každý čestný policajt.

Odstúpte pán náčelník!

PhDr. Roman Zahradník, poslanec Mestského zastupiteľstva v Skalici


List čitateľa
Vážená redakcie, prečítal som si v denníku Nový čas článok o tom, že náčelník mestskej polície v našom meste odmietol fúkať po dopravnej nehode. To nás nemže nechať ľahostajnými. Pracujem v skalickej fi rme, kde nám občas dávajú fúkať v pracovnej dobe, aj keď nič nespôsobíme a keby sme odmietli fúkať, tak nás bez milosti šéf vyhodí. Šéfom náčelníka mestskej polície je primátor a ten môže dať návrh na jeho odvolanie. Ak to nespraví, znamená to, že takéto správanie toleruje.
Ak primátor nekoná, musí mať nato nejaký dôvod (žeby voľby?). Ak to navyše obhajuje, preberá na seba zodpovednosť za tento čin. Už nie len v parlamente ale aj v Skalici sú rovní a rovnejší?

Frantisek K., Skalica


Priestor na odpoveď dostali primátor mesta a náčelník polície

Redakcia Lepšieho Skalicka požiadala o reakciu primátora mesta Skalica Stanislava Chovanca a náčelníka Mestskej polície Antona Slobodu, aký májú názor na to že náčelník Mestskej polície Skalica odmietnutím podrobiť sa dychovej skúške na alkohol po dopravnej nehode hrubo porušil sľub príslušníka obecnej polície a zároveň svojím konaním závažne porušil Štatút Mestskej polície Mesta Skalica. Primátor mesta dostal ešte otázku ako si majú občania vysvetliť jehovyjadrenie, ktoré uverejnil Nový ČAS „Nebudem to nijakým spôsobom riešiť, môže sa to stať každému,“. Náčelník mestskej polície dostal otázku Aké dôsledky by vyvodila Mestská polícia v Skalici a jej náčelník p. Anton Sloboda, ak by sa odmietol podrobiť dychovej skúške niektorý jej člen?

Prinášame ich presné odpovede:
Na Vašu otázku: „Ako si občania majú vysvetliť moje vyjadrenie“ mám len jedinú odpoveď: Občania Skalice sú dostatočne inteligentní nato, aby im nebolo treba vysvetlovať jasné stanovisko.
Ing. Stanislav Chovanec, primátor mesta

Svoje stanovisko som k danej skutočnosti uviedol v médiách, ako uvádzate vo svojom emaile a nevidím dôvod na jeho zmenu. Na Vašu druhú otázku, aké dôsledky by vyvodila Mestská polícia v Skalici a jej náčelník p. Anton Sloboda, ak by sa odmietol podrobiť dychovej skúške niektorý jej člen môžem uviesť, že prípad by sa riešil v súlade s platnou legislatívou.
Anton Sloboda, Náčelník Mestská polícia


.
Toto je čítané

Prvé dve stíhačky F-16 priletia do Kuchyne v pondelok

Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby uzavrelo Slovensko…

20 rokov