Colníci v Brodskom pri dovoze tovaru odhalili  takmer 10 000 falošných hračiek. Odhadovaná škoda týchto falzifikátov bola vyčíslená na  100 000 eur.

colnici_zadrzali_pokemonov

Colníci v Brodskom skontrolovali zásielku plnú hračiek, ktorá bola dovezená z Číny. Určená bola na poľský trh. Pri kontrole tovaru vzniklo podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva ochranných známok Pokémon Pikachu,  Minecraft, Disney Frozen, Smiley…atď. Colníci preto zadržali:

  • 5 760 príveskov na kľúče,
  • 2 750 plyšových hračiek,
  • 900 plastových bábik.

Ako informovala Iveta Zlochová, hovorkyňa Colného úradu Trnava odhadovaná škoda, ktorá by vznikla predajom týchto falzifikátov na trhu ako originálnych výrobkov bola predbežne vyčíslená na  100 000 eur.

Záhorácke rádio 2023
 

Svoje podozrenie colníci bezodkladne oznámili aj zástupcom majiteľov ochranných známok, ktorí potvrdili, že ide o falšovaný tovar. Práve oni teraz rozhodnú o ďalšom postupe. Majú možnosť vyjadriť sa, či súhlasia so zničením tovaru alebo podajú návrh na súd vo veci falšovania ochrannej známky.

Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, môže uložiť colný úrad pokutu od 3 000 eur do 67 000 eur podľa závažnosti a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu až do výšky 135 000 eur.

„Tovar, ktorý napodobňuje originálne výrobky môže obsahovať pre zdravie detí nebezpečné farbivá a iné chemické látky, ktoré im môžu spôsobiť zdravotné problémy. Na európskom trhu je stále veľa podnikateľov, ktorí nerešpektujú pojem duševné vlastníctvo a v snahe zarobiť predávajú tovar, ktorý nespĺňa podmienky stanovené legislatívou EU pre uvedenie tovaru do voľného obehu,“ dodala Zlochová.


.

Osobnosti kraja BSK