Vodiči by sa mali v stredu 28. septembra pripraviť na dopravnú komplikáciu. Skupina obyvateľov oznámila mestu verejné zhromaždenie s cieľom blokovať prejazd vozidiel na Ulici Cesta mládeže v križovatke s ulicou Veľkomoravská. A to napriek skutočnosti, že vo štvrtok štartuje veľká rekonštrukcia tejto ulice.

cesta-mladeze-malacky
Cesta mládeže Malacky

Mestské médiá priniesli už informáciu, že vo štvrtok 29. septembra predpoludním začína komplexná rekonštrukcia Ulice Cesta mládeže v úseku od Záhoráckej po Veľkomoravskú. Napriek tomu bolo na mesto doručené oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia na stredu 28. septembra. Podľa zákona mesto môže takéto oznámenie len prijať, keďže verejné zhromaždenia podľa zákona nepodliehajú povoleniu. Skupina obyvateľov pod vedením Dalimíra Tekela, Michala Šišoviča a Jozefa Sedláka vyjadruje verejným zhromaždením protest proti ich slov nadmernému hluku, otrasom, emisiám a premávke na tejto ceste od nákladnej dopravy z neďalekého Vinohrádku.

Vodiči by tak mali v úseku križovatky s Veľkomoravskou ulicou v čase od 15.00 do 19.00 h zvýšiť svoju pozornosť. Obyvatelia ohlásili svoje verejné zhromaždenie priamo v križovatke ulíc. Na internete sa už objavili reakcie od iných obyvateľov, ktorí s takouto formou protestu nesúhlasia a poukazujú na nešťastné načasovanie akcie deň pred začiatkom úplnej rekonštrukcie. Podľa niektorých zvolávateľov rekonštrukcia cesty nebude postačovať.

Zvolávatelia zhromaždenia zároveň avizujú ďalšie takéto zhromaždenia na 12.10., 26.10. a 9.11.2016. Zatiaľ nie je zrejmý spôsob, keďže počas celej doby bude tejto úsek cesty odovzdaný dodávateľovi stavby ako stavenisko.

Uzávierka Cesty mládeže vo štvrtok
Ide o úplnú rekonštrukciu s cieľom nanovo vystavať podložie cesty, vrátane opravy sietí ako aj pridať odvodnenie komunikácie. V celom úseku sa bude rekonštruovať aj chodník.

Mesto má v pláne budovať v ulici aj ostrovčeky s vybočením cesty ako opatrenie na zníženie rýchlosti. Polícia však mestu doručila nesúhlasné stanovisko k týmto už vysúťaženým ostrovčekom a žiada ich spolu so zastávkami pre plánovanú MHD ako aj cykloznačením z projektu úplne vypustiť. Mesto sa vo svojej snahe nevzdáva a chce o projekte v pôvodnom znení ďalej rokovať s políciou.

S prácami budú spojené dočasné dopravné obmedzenia. Vo štvrtok sa cesta úplne uzavrie kvôli frézovaniu asfaltu a odstraňovaniu podkladových vrstiev. Podložie sa bude následne rekonštruovať po častiach medzi jednotlivými križovatkami. Počíta sa s vytvorením dočasných prejazdov v križovatkách s Hviezdoslavovou ulicou ako aj M. Benku. Náhradná obchádzková trasa bude vedená cez Veľkomoravskú s pokračovaním cez Koziu ulicu.

Zdroj: LPM.sk


.

BM: Ustekana sobota