V Moravskom Svätom Jáne slávnostne otvoria novú časť športového areálu, ktorý bol vybudovaný v rámci cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Českom.

Nová časť športového areálu rozširuje pôvodný areál tenisových kurtov na štadióne TJ Slavoj v Moravskom Svätom Jáne. Súčasťou nových tenisových kurtov je nové zázemie tenisových kurtov v podobe novej budovy, beachvolleybalové ihrisko a značenie cyklistickej trasy Naša Pomoravská. Projekt je financovaný s fondov Európskej únie, konkrétne programu cezhraničnej spolupráce medzi SR a ČR 2007 – 2013: Rozvoj a rekonštrukcia infraštruktúry turizmu medzi obcami Moravský Sv.Ján a Tvrdonice. Celková suma za ktorú sa projekt realizuje je 562 306,00 € (cca 16,8 mil SK). Na financovaní slovenskej časti sa spolupodieľa obec Moravský Svätý Ján. Nový areál je majetkom obce Moravský Svätý Ján.

Slávnostné otvorenie nového areálu bude v piatok 20. augusta 2010 od 16 hodine, kedy po príhovoroch bude nasledovať pohostenie s hudbou.


.
Toto je čítané
streetball chalange Malacky 2024 Mierové námestie

Malacky zažijú po rokoch veľký streetballový turnaj

Mesto Malacky sa v sobotu (29.6.) stane centrom pouličného basketbalu. Na novovybudovanom…

20 rokov