Ani ďalší pokus pokémonov oklamať colníkov nevyšiel. Pri dovoze tovaru v Brodskom ich odhalili  takmer 20 000. Odhadovaná škoda týchto falzifikátov bola vyčíslená na takmer 170 000 eur.

colnici_pokemoni_brodske

Colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy a colníci z Brodského skontrolovali zásielku plnú hračiek, ktorá bola dovezená z Číny. Určená bola na poľský trh. Pri kontrole tovaru vzniklo podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva ochranných známok Pokémon Pikachu,  Smiley, Twilight Turtle, Angry Birds…atď. Colníci preto zadržali:

  • 19 494 hračiek,
  • 7 200 gulôčkových pier,
  • 144 kuchynských strúhadiel,
  • 200 zariadení na úpravu vlasov.

Ako informovala Iveta Zlochová, hovorkyňa Colného úradu Trnava odhadovaná škoda, ktorá by vznikla predajom týchto falzifikátov na trhu ako originálnych výrobkov bola predbežne vyčíslená na  170 000 eur.

Svoje podozrenie colníci bezodkladne oznámili aj zástupcom majiteľov ochranných známok, ktorí potvrdili, že ide o falšovaný tovar. Práve oni teraz rozhodnú o ďalšom postupe. Majú možnosť vyjadriť sa, či súhlasia so zničením tovaru alebo podajú návrh na súd vo veci falšovania ochrannej známky.

Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, môže uložiť colný úrad pokutu od 3 000 eur do 67 000 eur podľa závažnosti a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu až do výšky 135 000 eur.

 „Upozorňujeme spotrebiteľov na riziko kupovania falzifikátov, ktoré  je najväčšie najmä v súvislosti s detskými hračkami. Tie totiž svojim vyhotovením, kvalitou spracovania alebo zložením môžu byť pre zdravie detí nebezpečné,“ dodala Zlochová.


.

Osobnosti kraja BSK