Bany 2018 obuv

Via Humana Skalica: Motivačná prednáška o štúdiu v zahraničí

Tlačová správa 0

Chcete študovať v zahraničí? Jedným z predpokladov úšpešnej kariéry býva kvalitné vzdelanie. Snahou našej školy je ukázať našim študentom, že úspech môže byť realitou – tentokrát prostredníctvom motivačnej prednášky absolventa UNYP (University of New York in Prague) Bc. Dominka Rolka BA.

via_humana_skalica

Spojenie motivácie k štúdiu v zahraničí a prezentácie štúdia medzinárodných vzťahov podnietilo náš návrh pre Dominika, aby prišiel porozprávať o svojom štúdiu v zahraničí – o pobyte a štúdiu na UNYP, o semestrálnom pobyte v Bostone a k tomu o mnohých zážitkoch, ktoré mu umožnilo práve štúdium medzinárodných vzťahov na UNYP. Množstvo nových priateľov, cestovanie po svete (USA, Panama, Nórsko), spoznávanie nových kultúr a perfektná odborná komunikácia v angličtine je prvým prínosom.

Študenti predovšetkým študijného odboru Medzinárodné obchodné vzťahy mali na Dominika veľa otázok, či už osobnejšieho charakteru, ale i odborných v rámci medzinárodnej situácie vo svete. Názor absolventa, ktorý sa pohybuje skutočne v multikultúrnej spoločnosti, rozšíril náš obzor.

Momentálne Dominik študuje v Londýne na King´s College odbor War Studies. Dúfajme, že nám po návrate znovu príde porozprávať, kam má v živote namierené.

Ing. Jana Jankovičová

Tennis Motion – september 2018