Na základných útvaroch Policajného zboru v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici sú v súčasnej dobe voľné miesta.

policia-auto

Z uvedeného dôvodu oslovujeme občanov, ktorí majú záujem o prácu v polícii, aby si zaslali svoje žiadosti spolu so životopisom na adresu:
Okresné riaditeľstvo PZ v Senici
Moyzesova 1, 905 01 Senica

Príslušníkom Policajného zboru môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 21 rokov, ktorý o prijatie požiada, pričom je bezúhonný, spoľahlivý, má minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou, je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby, ovláda štátny jazyk  a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

plk. Mgr. Vladislav Jopek, riaditeľ OR PZ v Senici


.
Toto je čítané

Muž v Holíči mieril na autá dlhou airsoftovou zbraňou

Na hlavnom ťahu medzi mestom Holíč a hraničným priechodom s Českou republikou…

BM: Ustekana sobota