Polícia  v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska pri príležitosti Svetového dňa bielej palice organizuje v piatok (14.10.) dopravno-preventívnu akciu pod názvom „Deň bielej palice“.

Deň bielej palice. Ilustračné foto: Únia nevidiacich
Deň bielej palice. Ilustračné foto: Únia nevidiacich

Cieľom akcie je dať do povedomia účastníkov cestnej premávky, najmä vodičom motorových vozidiel, aj nevidiacich chodcov a funkcie bielej slepeckej palice. Zrakovo postihnutí ľudia mávaním bielej palice pred priechodom, naznačujú úmysel prejsť na druhú stranu cesty. Biela palica je symbolom nevidiacich a slabozrakých ľudí. Je pomôckou pre samostatný a bezpečný pohyb nevidiaceho človeka. Upozorňuje vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky na prítomnosť osoby vyžadujúcej si zvláštnu pozornosť.

Mesto – priechod pre chodcov Čas konania akcie
Malacky – Brnenská ulica 10:00 – 12:00
Senica – Sotinská 10:00 – 12:00
Skalica – Mallého 10:00 – 12:00

Počas preventívnej dopravnej akcie budú príslušníci Policajného zboru  zabezpečovať dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, súčasťou ktorej budú aj chodci so zrakovým postihnutím. Budú kontrolovať dodržiavanie ustanovení v zmysle § 4 ods. 1 písm. e), písm. f) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. V zmysle § 4 ods. 1 písm. e) citovaného zákona je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu a starým osobám. V zmysle § 4 ods. 1 písm. f) je vodič povinný dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť; to neplatí pre vodiča električky.


.
Toto je čítané

Vodovodné potrubia sú za hranicou životnosti

Počas leta sa zvyšuje spotreba vody v záhradách ale aj na verejných…

20 rokov