V stredu (26.10.) sa v Strednej zdravotníckej škole v Skalici uskutočnil Odborný žiacky školský seminár. Pozvanie prijala aj Mudr. Erika Vávriková z Pediatrického oddelenia FNsP Skalica, ktorá žiakov zoznámila s tématikou „Čo nevieme o alkohole“.

cojealkohol-skalica2

Cieľom odborného seminára bolo poskytnúť žiakom prvého a druhého ročníka možnosť prezentovať nadobudnuté vedomosti z odborných predmetov. Seminár bol organizovaný formou prehliadky prezentácií žiakov druhého ročníka v odbore zdravotnícky asistent. Na seminári bolo prezentovaných 6 prác žiakov s rôznou tématikou. Odborný obsah prednášajúci vhodne dopĺňali skúsenosťami, odporúčaniami a námetmi. Veríme, že táto aktivita otvára priestor na odkrývanie ďalších zaujímavých odborných tém pre nás všetkých aj do budúcnosti.


.

Osobnosti kraja BSK