Quebracho a Meny Bay po prebehnutí cieľom – Foto: Karel Juda


.

BM: Ustekana sobota