Mestské centrum sociálnych služieb Malacky vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: kuchár/kuchárka.

59815682 - hand with knife cuts cabbage. cooking board and food ingredients. best chef in town. every detail matters.

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo: Ul. 1. mája 9, 901 01  Malacky
Funkcia: kuchár/kuchárka
Miesto výkonu práce:  Ul. 1. mája 9, 901 01  Malacky

Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok: 37,5 hod. (úväzok 100 %)
Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie bez maturity v odbore kuchár
Ďalšie požiadavky: zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť tímovej práce, flexibilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 8. decembra 2016. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.


.
Toto je čítané

Futbal: Rybčan Henrich Ravas sa vracia z USA do Poľska, bude chytať za Cracoviu Krakov

Slovenský reprezentačný brankár Henrich Ravas, rodák z Rybiek, bude v nadchádzajúcej sezóne opäť…

20 rokov