Čitateľská anketa Kniha Záhoria 2015 priniesla zaslúžený triumf aj pre naše mesto. Publikácia Martina Macejku „Malacky v dejinách“ obsadila v 8. ročníku populárneho záhoráckeho zápolenia 3. miesto. Spolu získala 289 hlasov, z toho prostredníctvom internetu 101 a vo verejných knižniciach jej priaznivci odovzdali 188 hlasov.

kniha_zahoria_malacky_v_dejinach

Anketu spoločne vyhlásili Záhorská knižnica v Senici, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Záhorské múzeum v Skalici a Mestské centrum kultúry Malacky. O priazeň priateľov knižnej produkcie sa uchádzalo spolu 65 titulov vydaných v roku 2015. Podmienkou bolo, že museli byť späté so Záhorím tematicky, autorom textovej či obrazovej časti, alebo inak.  

Autor bronzovej Knihy Záhoria 2015 Martin Macejka žije a pracuje v Malackách, v Mestskom centre kultúry – Múzeu Michala Tillnera a tiež ako pedagóg na Gymnáziu sv. Františka Assiského. Knihu tvoril niekoľko rokov. Jej rozsah je 200 strán a vydalo ju občianske združenie Záhorácke kruhy. Autorovi úspešnej publikácie sme položili niekoľko otázok.

Ako ste prijali skutočnosť, že vaša kniha získala výborné umiestnenie v ankete?
Výsledok ma potešil, zvlášť keď kniha uspela vo veľkej konkurencii. Je to ocenenie nielen mojej práce, ale aj ďalších ľudí, ktorí stáli pri vzniku knihy. Za všetkých spomeniem Stana Bellana, ktorý má veľkú zásluhu na výslednej podobe knihy.

Kto prihlásil „Malacky v dejinách“ do hlasovania?
Keď prišli do MCK zamestnanci Záhorskej knižnice v Senici, tak ako každý rok prejavili záujem o všetky knihy z Malaciek, ktoré by sa mohli zapojiť do súťaže. Ponúkli sme im zborník Malacky a okolie, ktorý vydalo MCK, a moju knihu.

Knihu ste prezentovali približne pred rokom. Pripomeňme si jej obsah.
Kniha Malacky v dejinách obsahuje stručný prehľad historického vývoja mesta a regiónu, vrátane citátov z autentických dobových prameňov. Súčasťou knihy sú tiež legendy, ktoré sa tradujú v meste. A záver knihy tvorí časová os zahŕňajúca udalosti a osobnosti svetových, slovenských a malackých dejín. Kniha je určená veľkým i malým, je využiteľná aj v školách.

Ako dlho ste na knihe pracovali, akým systémom? Čo bolo pri jej tvorbe najťažšie?
Príprava samotnej knihy trvala asi rok, ale predchádzalo jej niekoľkoročné skúmanie malackých dejín, zbieranie materiálov, rozhovory s mnohými ľuďmi.

Dozvedeli sme sa, že kniha sa už nedá kúpiť…
Máte pravdu, kniha aktuálne nie je k dispozícii. Celý náklad sa rozobral v priebehu niekoľkých mesiacov. Uvažujem o dotlači, ale reálne to bude najskôr o rok.

Je pre vás úspech v ankete výzvou k ďalšej tvorbe?
Dopyt po knihe, rovnako ako úspech v ankete, ale najmä prebúdzajúci sa záujem verejnosti o regionálnu históriu ukazuje, že táto práca má zmysel. Aktuálne sú vydané dve nové publikácie, na ktorých som sa nejakým spôsobom podieľal – Konvália od Denisy Fulmekovej a tretí knižný výber z článkov Malacké pohľady. Obe knihy budú prezentované ešte tento mesiac.

Ingrid Sochorová

 


.

BM: Ustekana sobota