Malacky boli úspešné v ďalšej žiadosti o dotáciu. Od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sme získali 1,1 milióna eur na projekt zefektívnenia zberu, zvozu a spracovania biologicky rozložiteľného odpadu a stavebného odpadu.

tekos_malacky_zber_odpadu

Konateľ mestskej obchodnej spoločnosti Tekos Juraj Schwarz:  „Takáto veľká investícia je pre mestskú spoločnosť obrovská pomoc, pretože sami by sme milión eur z vlastných zdrojov nezvládli. Dotácia bude mať výrazný pozitívny vplyv na zber odpadov v Malackách a okolitých obciach.“

Tekos kúpi nové zberové vozidlo s funkciou umývania smetných nádob, drvičku stavebného aj biologického odpadu. Pribudne aj ďalšia technika na zber, ktorá predstavuje posun k modernému, profesionálnemu prístupu k zberu a spracovaniu odpadov. „Súčasťou projektu sú aj zberné nádoby na biologický odpad z domácností, čím opäť prispejeme k triedeniu a znižovaniu množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach,“ dodáva J. Schwarz.

Dotácia je výnimočná nielen pre svoju výšku, ale aj preto, že sme na začiatku nového programového obdobia eurofondov. Lepší štart pre Malacky sme si ani nemohli želať.

Ľubica Pilzová, hovorkyňa mesta Malacky


.
Toto je čítané

Squash: Skalickí Barbari víťazmi základnej časti 2. ligy

Posledné kolo 2. squashovej ligy sa konalo v Skalici. Barbari si počas…

BM: Ustekana sobota