Z Fondov EU je financovaná prestavba a prístavba materskej školy v Kútoch. Práce začali koncom júla 2010 a potrvajú do júna 2011.

Zateplenie, rekonštrukcia strechy a výmena vnútorného vybavenia sociálnych zariadení obkladov a dlažieb, vnútorných rozvodov vody, kanalizácie, kúrenia a v niektorých miestnostiach i elektroinštalácie čaká pavilón P3, práce na tomto pavilóne sa skončia do konca augusta 2010, aby bol plne funkčný na začiatku školského roka.

Kapacita materskej školy sa rozšíri prístavbou pavilónu P2 so samostatným vstupom, sociálnym zariadením, šatňou, herňou i spálňou (pôdorys, mapa). Pôvodný pavilón P2 bude zrekonštruovaný a to výmenou okien, vybavením sociálneho zariadenia (výmena zariaďovacích predmetov, obkladov a dlažieb, vnútorných rozvodov). Rekonštrukcia by mala byť hotová tiež pred začiatom školského roka. S prístavbou by sa začalo začiatkom septembra. Celý objekt aj s prístavbou bude zateplený a následne bude prevedená fasádna omietka.

Zdroj: Kuty.sk /krátené


.
Toto je čítané

Nové nariadenie v Senici rieši hluk a rušivé činnosti v bytových domoch

Nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o verejnom poriadku na území mesta Senica…

20 rokov