Niektoré profesie sú zo strany zamestnávateľov žiadané viac, než školy dokážu vychovať absolventov v danom odbore. Ich počet jednoducho nepokrýva potreby trhu práce a naopak – pribúda nezamestnaných stredoškolákov, ktorí so svojím zameraním nenájdu uplatnenie.

Ilustračné foto 123rf.com
Ilustračné foto 123rf.com

Tento problém sa snaží eliminovať systém duálneho vzdelávania. „Duálny“ znamená, že žiaci absolvujú časť vyučovania v triedach a časť priamo v praxi u zamestnávateľov.

Systém duálneho vzdelávania prichádza aj do Malaciek. Ak sa chcete pripravovať na svoje povolanie vo firmách priamo v našom regióne, zarábať už počas štúdia a predovšetkým mať záruku, že po skončení školy budete mať zamestnanie, pozývame vás na stretnutie, kde sa dozviete všetko potrebné o duálnom vzdelávaní v našom meste. Stretnutie sa uskutoční v stredu 30. novembra 2016 o 18.00 hod v  Kultúrním domečku (kine) v Malackách. Zúčastnia sa na ňom SOŠ elektrotechnická Gbely a SOŠ technická z Vranovskej v Bratislave, ako aj zástupcovia zamestnávateľov HSF, IKEA Industry, IKEA Components, Business and Drive a Tower Automotive.

Prečo sa nerozhodnúť pre strednú školu technického zamerania, keď žiak má po ukončení štúdia garantovanú prácu u zamestnávateľa, u ktorého už počas štúdia vykonáva odborný výcvik? Mať výučný list a maturitné vysvedčenie zo školy, ktorá vďaka spolupráci s podnikom zabezpečuje uplatnenie hneď po ukončení stredoškolského štúdia je dostatočnou motiváciou, čo poviete?

Stretnutie prinesie mnohé odpovede na otázky žiakov 9. ročníkov a ich rodičov.

Ingrid Sochorová


.

BM: Ustekana sobota