V sobotu (3.12.) sa deti z krúžku Spoznávame Záhorie s Martinom vybrali na výlet do Rohožníka k známym rybníkom Rašelina.

spoznavame_zahorie_s_martinom_na_raselinu

Deti neodradil ani mráz, rybníky boli všetky zamrznuté. Na výlete sa venovali pozorovaniu a spoznávaniu vodného vtáctva pomocou určovacieho kľúča. Dozvedeli sa, ako rozoznať vtákov podľa poznávacích znakov – tvar tela, spôsob letu, zobák, nohy.

LFS 2024

Deti sa na výlete od Martina dozvedeli i o význame podobných rybníkoch v krajine mimo iné chov rýb, protipovodňová ochrana, rekreácia, biotop pre živočíchy a rastliny. Členovia krúžku strávili ďalší príjemný deň v prírode, na ktorom sa veľa naučili. Krúžok organizuje Centrum voľného času v Malackách, výlety sprevádza ochranár Martin Mráz.

spoznavame_zahorie_s_martinom_na_raselinu-2

Na výletoch postupne deti spoznajú zaujímavé lokality Záhoria, napríklad lužné lesy pri Morave, mokrade, Malé Karpaty. Budú sa venovať najmä pozorovaniu a spoznávaniu živočíchov a rastlín, ktoré sa tu vyskytujú a takto si „prehĺbiť“ vedomosti získané v škole. Záujemcovia o tento krúžok sa môžu prihlásiť v Centre voľného času v Malackách.

Martin Mráz


.
Toto je čítané

Tipy na skvelé letné nákupy

Zapnite režim dobrej letnej nálady na maximum. V horúcom lete chcete pohodlie,…

20 rokov