Rodáci z osady Húšky sa vracajú ku svojim koreňom a už po tretí krát sa stretnú na spoločnej akcii. Stretnutie bude pri príležitosti vysviacky obnoveného kostola, na ktorého obnovu prispeli samotný rodáci.

Zbierka na obnovu interiéru kostola začala pred rokom. Vďaka podpore rodákov sa podarilo vyzbierať dosť peňazí aby sa obnova mohla realizovať.  V duchu hodovej tradície pripravujú organizátori spolu s Rímskokatolíckym farským úradom v Závode slávnostnú vysviacku obnoveného kostola. Mimoriadna udalosť je spojená so stretnutím rodákov a ich príbuzných a známych.

V sobotu 28.augusta 2010 sa v poradí už tretie stretnutie začne slávnostnou svätou omšou o 11:00 hodine.  Po omši je pripravené neformálne stretnutie s občerstvením, hudbou a tancom.

Stretnutie bude mať aj sprievodný program. Usporiadaná bude  predajná výstava obrazov a upomienkových predmetov.

Organizátori úprimne ďakujú všetkých, ktorý prispeli na obnovu interiéru kostola. Kto by mal záujem podporiť stretnutie občanov, môže tak urobiť priamo v deň slávnosti u organizátorov.


.
Toto je čítané

Trnavská župa stavia športovú halu v Senici, ktorá bude využívať slnečnú energiu

Trnavský samosprávny kraj aj naďalej pokračuje v skvalitňovaní a rozvoji športovej infraštruktúry…

HAŠŠO 6/2024