ZOS v Senici a autor pozývajú priateľov výtvarného umenia na výstavu Vladimír Jánošík – Výber z tvorby. Vernisáž výstavy sa uskutoční 10. januára 2017 o 17:00 h vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska v Senici, Vajanského 19/5.

Vladimír Jánošík sa už 60 rokov venuje výtvarnému umeniu, predovšetkým kresbe a maľbe. Námety čerpá z prírody, krajiny, blízke sú mu kvetinové motívy, zátišia, ľudové motívy, figurálne kompozície i portréty. Na  prvej samostatnej autorskej výstave  v Senici sa bude prezentovať výberom zo svojej bohatej doterajšej tvorby. Z techník sú zastúpené pastel, olej, tempera, ceruzka, fix, tuš. Na slávnostnej vernisáži vystavujúceho autora a jeho diela predstaví kurátor výstavy PhDr. Štefan Zajíček, riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici. V kultúrnom programe vystúpi folklórna spevácka skupina z Jablonice v akordeónovom sprievode Bohumila Holáska. Umeleckú tvorbu Vladimíra Jánošíka si môžete pozrieť do 27. 1. 2017 v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30 hod. Výstavu maliarovi, žijúcemu v Jablonici, pripravil Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici.

Jaroslava Slezáková 


.

BM: Ustekana sobota