Volá sa Matilda. Poviete si, nič mimoriadne, veď noví spolužiaci prichádzajú často. Lenže ona neprišla. My sme si ju adoptovali na diaľku. Zvláštne však? Matilda Furaha Thoya pochádza z Kene. Žije neďaleko mesta Malindi. Je to veľmi chudobný kút sveta, v ktorom sa ľuďom ťažko žije.

Matilda je milé, aj keď trošku nesmelé 10-ročné dievčatko. Spolu s piatimi súrodencami žije vo veľmi skromných pomeroch v hlinenom domčeku. Všetci súrodenci spia na spoločnej posteli. Jej otec je zdravotne ťažko postihnutý. Rodinu živí matka, ktorá je nezamestnaná a vykonáva len príležitostnú prácu. Jej úsilie je niekedy márne a vtedy musí uložiť svoju rodinu spať bez jedla. Ak má Matilda dostať šancu mať iný život ako jej matka, musí najskôr dostať vzdelanie. Vedia to aj jej rodičia, ktorí však nemajú prostriedky na to, aby rodine zabezpečili jedlo a súčasne deťom kúpili uniformu, zaplatili školské poplatky, zošity či učebnice.

Tulaj december 2023
Preto sme sa rozhodli zapojiť sa do projektu občianskeho združenia Dvojfarebný svet. Jeho cieľom je sponzorsky podporovať deti v Keni a dať im tak šancu na lepší život. Netreba veľa. 300 eur zabezpečí Matilde všetko, čo potrebuje na to, aby mohla chodiť do školy, mala potrebné oblečenie a nebola hladná.

Nám, žiakom zo základnej školy na Štúrovej ulici to nie je jedno, a tak sa dievčatko Matilda stalo našou novou spolužiačkou. I keď iba diaľku. Možno  sa s ňou nikdy nestretneme, ale urobíme všetko pre to, aby sme jej aspoň trošku pomohli.

Pod hlavičkou RZ pri ZŠ Štúrova 142/A v spolupráci s OZ Margarétka vyhlasujeme dobrovoľnú zbierku, ktorej výťažok bude slúžiť na zaplatenie štúdia, študijných pomôcok a iných nevyhnutných potrieb pre zabezpečenie vzdelania Matildy. Výťažok zo zbierky bude použitý výhradne na tento účel. Spravovať ho bude naše rodičovské združenie.

ZŠ Štúrova


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024