Hľadáte vhodnú školu pre vaše dieťa a neviete si vybrať spomedzi viacerých možností? Máte doma žiaka, ktorý chodí do školy a radi by ste vedeli viac o výsledkoch jej žiakov?

Foto: Malacky.sk

Pri základných školách a špeciálnych základných školách vstupujú do výpočtu celkového hodnotenia školy ukazovatele z oblastí “Testovanie 9” a “Mimoriadne výsledky”, pri stredných odborných školách, špeciálnych stredných školách a gymnáziách sú to ukazovatele z oblastí “Maturity”, “Mimoriadne výsledky” a “Nezamestnanosť absolventov”. Portál INEKO počíta hodnotenie aj za ostatné oblasti, avšak toto hodnotenie nevstupuje do celkového hodnotenia školy, keďže nemusí dostatočne vypovedať o dosiahnutých výsledkoch žiakov.

Školy s najlepšími výsledkami navštevujú žiaci, ktorí dosahujú výborné výsledky v celonárodných testoch, sú úspešní v olympiádach a medzinárodných projektoch a v prípade stredných odborných škôl si po ich skončení ľahko nájdu prácu. Naopak školy s najhoršími výsledkami dosahujú nízku úspešnosť v celonárodných testoch, olympiád ani medzinárodných projektov sa nezúčastňujú a ich absolventi končia často na úradoch práce.

 

Hodnotenia škôl nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.


.

Osobnosti kraja BSK