Počas letnej turistickej sezóny 2017, ktorá sa začína Trdlofestom (20.5. 2017) a končí sa Skalickými dňami (22.9. – 24.9. 2017), na Vás čaká zaujímavá práca, počas ktorej získate zaujímavé skúsenosti v oblasti cestovného ruchu.

Po absolvovaní seminára pre sprievodcov nadobudnete teoretické a praktické poznatky o pamiatkach mesta Skalica.

Ak sa chceš prihlásiť a stať sa sprievodcom mesta Skalica, stačí si prísť pre prihlášku osobne alebo vyplniť priloženú prihlášku a odovzdať ju v Turistickej informačnej kancelárii mesta Skalica.


.
Toto je čítané

Poľnohospodárov na Záhorí trápia časté a prudké zmeny počasia

Tohtoročná zima bola veľmi krátka a mierna. Počas nej nestihla vymrznúť pôda a vymrieť…

BM: Ustekana sobota