Záhorské múzeum v Skalici uvádza výstavnú sezónu 2017 zrkadliacu viaceré významné výročia miestneho, regionálneho i národného života mimoriadnou výstavou obrazov maliarov Slovácka 19. a 20. storočia Jožu Uprku, Antoša Frolku, Cyrila Mandela, Aloisa Kalvodu, Stanislava Lolka, Karla Nejedlého, Františka Bezděka, Miroslava Syllu, Karla Supa, Františka Pečinku, Josefa Koudelku, Ottu Ottmara, Ludvíka Ehrenhafta a ďalších.

Výstava je venovaná 150. výročiu narodenia lekára, politika, hospodárskeho a kultúrneho činiteľa, zakladateľa skalického múzea MUDr. Pavla Blahu, ktorý mal ku kultúrnemu dianiu a umelcom blízkej Moravy úprimný vzťah. S mnohými maliarmi ho spájali priateľské kontakty, predovšetkým však regionálna i myšlienková spriaznenosť. Najvýraznejším dokladom vzájomnej spolupráce a prepojenia je popri mnohých spoločných aktivitách budova Spolkového domu (v súčasnosti Domu kultúry) v Skalici, ktorú dal MUDr. Pavel Blaho spolu s ThDr. Ľudovítom Okánikom postaviť podľa návrhu architekta Dušana Jurkoviča a nástenné maľby v centrálnej divadelnej dvorane realizoval Antoš Frolka podľa prác Jožu Uprku.

V historickom kontexte ojedinelú výstavu so Záhorským múzeom pripravila a kolekciu diel zapožičala Nadace Moravské Slovácko, Galerie Joži Uprky v Uherskom Hradišti. Od roku 1995 zberateľ, spoluzakladateľ a kurátor galérie dr. Petr Vašát spolu s podnikateľom a zberateľom Zdeňkom Zemkom vybudovali najrozsiahlejšiu zbierku diel Uprku a maliarov Slovácka. Monumentálnu stálu expozíciu Galerie Jožu Uprku v Uherskom Hradišti predstavuje výber z tejto zbierky spolu so zápožičkami renomovaných fondových inštitúcií.

V kurátorskom príhovore návštevníkov s dielami vystavujúcich autorov oboznámi Petr Vašát a vzhliadnuť budú môcť takmer šesť desiatok obrazov s folklórnymi, národopisnými námetmi i krajinnými scenériami blízkeho Slovácka. V kultúrnom programe sa predstaví cimbalová hudba Danaj zo Strážnice s umeleckou vedúcou Magdalénou Múčkovou, pravnučkou Jožu Uprku.

 

Názov podujatia:   Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí
Joža Uprka, Antoš Frolka, Cyril Mandel, Alois Kalvoda, Stanislav Lolek, Karel Nejedlý,  František Bezděk, Miroslav Sylla, Karel Sup, František Pečinka, Josef Koudelka, Otto Ottmar, Ludvík Ehrenhaft a ďalší
Miesto: Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania: vernisáž v piatok 10. februára 2017 o 16.00 hod.
Kurátor výstavy:  Dr. Petr Vašát

Výstava v priestoroch Záhorského múzea v Skalici potrvá do 17. marca 2017.


.
Toto je čítané

Vo Vitríne výtvarného umenia v Skalici vystavuje sklárka a keramikárka Lucia Langová

Vo Vitríne výtvarného umenia v Skalici prezentuje svoju tvorbu sklárka a keramikárka…

20 rokov