Regionálna súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica Výtvarná Senica 2016/2017 vyvrcholila 3. februára v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici slávnostnou vernisážou. Za prítomnosti odbornej poroty, hostí a samotných autorov výtvarných diel, boli vyhlásené výsledky súťaže a odovzdané ocenenia najúspešnejším výtvarníkom.

Miroslav Kinder Foto: Tomáš Jurovatý

Výstave predchádzala súťaž, ktorú oboslalo 47 autorov z oboch okresov so 161 výtvarnými prácami v štyroch kategóriách. Vzhľadom na množstvo zapojených autorov a ich diel, sa organizátori rozhodli nainštalovať Výtvarnú Senicu v oboch výstavných sálach ZOS. Pred samotným otvorením výstavy sa za početnej účasti výtvarníkov uskutočnil odborný seminár vedený doc. Milanom Rašlom.

Odborná porota v zložení doc. akad. maliar Milan Rašla, pedagóg VŠMU v Bratislave, Mgr. Božena Juríčková, výtvarná teoretička Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici a Mgr. art. Marko Vrzgula, maliar z Bratislavy v závere uplynulého roka odborne posúdila a zhodnotila všetky prihlásené práce, najlepšie z nich vybrala na výstavu a navrhla oceniť desiatich autorov. Hlavná cena 51. ročníka Výtvarnej Senice putovala do Brodského a získal ju Miroslav Kinder za polychrómovaný drevený objekt Kompozícia. Diplomami a vecnými cenami boli ocenení Mgr. Jana Hotařová zo Skalice za diela Prieniky I. – II., Mgr. Alena Kováčová zo Senice za kolekciu akrylov s vesmírnou tematikou /Erupcia, Mars a Venuša, Nepokojné hviezdy/, Ľubomír Miča zo Senice za kolekciu obrazov Inovation I. – IV., Mgr. Anna Miľanová zo Senice za perokresby Do života I. – III., Mgr. Helena Minxová zo Senice za osobitý pohľad na krajinu /diela Záhrada, Les, Biela v bielom/ a Jaroslav Salay z Holíča za kolekciu zimných krajín zo Záhoria /Pri kostole vo Vrádišti v zime I., Zasnežená ulica vo Vrádišti, Holíč šibenica/. Čestné uznania a ceny zostali doma v Senici a odborná porota ich udelila za kolekciu koláží s florálnou tematikou /Pocta Mudrochovi I., Keď kvitnú pivonky/ Gabriele Rehušovej a za figurálnu kompozíciu Dve v jednej Soni Slezákovej. V kategórii autorov špecifického výtvarného prejavu si diplom a cenu odniesol Mgr. Jozef Pavlík z Osuského za spievajúce a rozprávkové obrazy s názvami Ešte si ja pohár vínka vypijem, Otec i s materu hledali mi ženu, Princ na bielom koni, V krajine zúbkovej víly.

Foto: Tomáš Jurovatý

Výtvarná Senica je postupovou súťažou a tak práce ocenených autorov postúpia do súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavského kraja Výtvarné spektrum 2017 do Dunajskej Stredy.

Na Výtvarnej Senici je prezentovaných 108 výtvarných diel od 47 autorov rôznych profesií, ktorých spája tvorivosť a láska k výtvarnému umeniu. Kurátorkou výstavy je Mgr. Božena Juríčková. Výstavu si môžete pozrieť vo výstavných sálach  Záhorského osvetového strediska v Senici do 2. marca 2017 v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hod.

Organizátorom Výtvarnej Senice je Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, ktoré súťaž a výstavu pripravilo v spolupráci so Záhorskou galériou Jána Mudrocha v Senici a s podporou Coop Jednoty, SD v Senici.

Jaroslava Slezáková 


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota