Obec Kúty spolu so sponzormi a organizátormi pozývajú všetkých 4. septembra 2010 na Kúcanský jarmok.

Program:
9:00 Otvorenie jarmoku
10:00 Hudobá skupina Grafic
13:00 Vylosvanie tomboly
15:00 Vystúpenie tanečnej skupiny Lednický ranč (country)
16:00 Program žiakov ZUŠ
17:00 Módna prehliadka “Rebelka” (Zuzana Mrázovaá)
19:00 Ľudová veselica – dychová hudba Boršičanka

Sprievodné programy:
Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu ulicu
Výstava obrazov: Jozef Palkovič – Dopjera, Eduard Halás

Pre všetkých je pripravená dobrá zábava a bohaté občerstvenie.


.

Osobnosti kraja BSK