Baví Ťa hudba, rád spievaš a baví Ťa vystupovať? Prihlás sa do súťaže „Spevácky talent CVČ“.

Súťažná prehliadka mladých spevákov sa uskutoční vo štvrtok 23. 3. 2017 o 16.15 h v Centre voľného času v Malackách.

Prihlásiť sa môžu žiaci základných škôl, ktorí radi spievajú a chcú si porovnať  svoje spevácke umenie s ďalšími.

Každý účastník si pripraví 1 pesničku podľa vlastného výberu. Spevák môže použiť hudobný podklad na CD/USB, hudobný nástroj, alebo môže spievať bez podkladu.

Prihlasovanie prebieha v CVČ do 16. 3. 2017 – osobne alebo telefonicky na tel. č. 034/772 22 28.


.

Je ok, ak nie si ok BSK