Je po prázdninách a pomaly i po lete. To je signál pre hráčov stolného tenisu, že začíname. ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján štartuje po tretí krát do súťažného kolotoča.

Začali sme s prípravou detí v zariadení Škola v prírode Piesočná stolnotenisovým kempom. Stolnotenisového kempu Piesočná 2010 sa v dňoch 25.7.2010 – 31.7.2010 zúčastnilo 12 detí ( 3 zo Stupavy, 1 z Prietrže, 2 zo Sekúl a 6 z Moravského Svätého Jána). Pod vedením hlavného trénera Vladimíra Šimeka z Kútov sme odštartovali týždeň plný stolného tenisu a zábavy. Prednáška od Dr. Jána Vaniaka nám ukázala ako sa správa rozhodca pri zápasoch. V modelovom zápase otca a syna s prepožičanými menami Timo Boll (Vladimír Šimek st.) a Kalinikos Kreanga (Vladimír Šimek ml.) nám pán rozhodca Vaniak vysvetlil veľa situácií, ktoré počas zápasu nastali. Jedno popoludnie sme sa vybrali na cyklotúru. Po úmornom opravovaní bicyklov sa nám podarilo vyštartovať. Prišli sme k trojhraničnému bodu, kde sme si urobili pár fotografií a zjedli kilo gumených medvedíkov. Potom sme sa vybrali po hrádzi smerom do Kútov, ale počasie bolo proti. Dažďové mračná nám zahrozili a tak sme sa otočili na späť do školy v prírode. Pri vchádzaní do budovy, už začali padať prvé kvapky. Niektorí z nás sa naučili základné kroky tanca cha-cha (čítaj ča-ča). Posledný večer sme si opekali špekáčky a potom nastalo vyhodnotenie celého kempu. Každý účastník obdržal pohár a vecné ceny. Ukončením kempu sa príprava neskončila, naopak začala. Od 3.8.2010 sa každý utorok a štvrtok stretávame v telocvični ZŠ Sekule. Tréningom sa pripravujeme na nastávajúcu sezónu.

V sezóne 2010-2011 budeme mať v okresných súťažiach až päť mužstiev. Tri družstvá dospelých budú hrať 5. ligu (družstvo A) a 6. ligu (družstvá B a C). Dve družstvá žiakov budú hrať 3. ligu. Okrem toho budeme hrať i 1. ligu žien, do ktorej sme prihlásili naše dorastenkineš a žiačky. Vylosovanie súťaží a termíny zápasov budú zverejnené v polovici septembra po zasadaní okresného výboru. Na hosťovanie do nášho klubu prišli Marián Michalovič (družstvo A) s dcérou Vandou (I. liga žien, III. liga žiakov) (MSK Malacky) a Jakub Štvrtecký (družstvo A). Spoluprácu pri tréningoch nám sľúbil pán Vladimír Šimek z Kútov. Začiatok sezóny bude v posledný septembrový a prvý októbrový víkend.

Okrem ligových súťaží sa plánujeme zúčastňovať turnajov Slovenského pohára mládeže (SPM), krajských bodovacích turnajov a turnajov organizovaných klubmi a priateľmi stolného tenisu.

Pokračujeme i druhým ročníkom Jánskej stolnotenisovej ligy. Jánska stolnotenisová liga je iniciatíva ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján, ktorá má podnietiť obyvateľov Sekúl a Moravského Svätého Ján venovať sa vo svojom voľnom čase športovej aktivite. V prvom ročníku bolo zúčastnených šesť družstiev, v ktorých bolo 29 hráčov (16 dospelých, 9 dorastencov /15-18 rokov/ a 4 žiaci). Prvý ročník vyhralo družstvo STK Kameni. Do súťaže sa prihlasujú celé družstvá s minimálnym počtom 4 hráčov alebo hráčok bez rozdielu veku. Štartovné za družstvo v súťažnom ročníku je 30,- € (náklady pokrývajú prenájom telocvične, športové vybavenie, loptičky a ceny pre víťazov). Hracím dňom bude streda od 18:00 do 20:00. Prihlášky treba doručiť do 16.9.2010.

Prihláška Jánska Liga 2010

Držte nám palce, aby sa nám darilo počas celej sezóny a aby sme dosahovali čo najlepšie výsledky. Vopred Vám za podporu ďakujeme.

Ondrej Kmoško a Peter Šrámek


.

INAT Rezanie laserom