Počas štvrtkového (23.3.) popoludnia sa Cvečko v Malackách ozývalo nadšeným spevom mladých umelcov.  Uskutočnila sa tu  súťažná prehliadka „Spevácky talent CVČ“.

Každý súťažiaci si pripravil 1 pesničku podľa vlastného výberu.  Atmosféra na podujatí bola skvelá, deti sa navzájom povzbudzovali a podávali výborné výkony. Krásne melódie potešili  ucho každého diváka.  Odborná porota hodnotila intonáciu, ako aj celkový umelecký dojem.

Chuť a odvahu spievať prejavili aj naši najmenší, preto organizátori rozšírili súťaž o kategóriu deti predškolského veku.

Umiestnenie:
I. kategória /MŠ/
1. Nikoleta Hýllová
2. Nina Jánošová

II. kategória/1. -5. trieda ZŠ/
1. Alica Hušková
2. David Harcula
3. Jakub Škápik
3. Viktória Krajčovičová

III. kategória /6. -9. trieda ZŠ/
1. Tereza Vašková,
2. Ema Antičová a Dominika Matoková
3. Tomáš Kapryš
3. Aurélia Ružičková a Nicola Novotná
4. Martin Schnitzer

Všetkým umiestneným blahoželáme a prajeme veľa speváckych úspechov.

Lednárová

 


.

Je ok, ak nie si ok BSK