Pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec) sme zaranžovali pre naše deti pestré zážitkové a tvorivé environmentálne aktivity. Jednoducho – projektové vyučovanie v rytme kreativity, vedy a výskumu.

Skúmať vodu a život v nej sa vybrali už naši najmladší žiaci. Prváci a druháci putovali k Maline, aby pozorovali vodný hmyz a rastliny. Tretiaci strávili deň s ekoaktivistom Martinom Mrázom, s ktorým v lokalite Rakáreň pozorovali vodné vtáctvo, skúmali kolobeh vody a pomohli pri čistení okolia.


Záhorácke rádio 2023

 

Pre štvrtákov pripravili program o vode lektori z Inštitútu aplikovanej ekológie – Daphne. Piataci putovali k Marheckým rybníkom, kde už na nich čakali lektori z Daphne s ďalekohľadmi na pozorovanie vodného vtáctva a sieťkami na lovenie vodného hmyzu. Žiaci sa zahrali na bádateľov a zisťovali tvrdosť vody, faktor kyslosti ph, prítomnosť dusičnanov, dusitanov a fosforečnanov vo vode. Ostatní žiaci ZŠ súťažili na šiestich stanovištiach, ktoré pripravili učitelia fyziky, geografie, biológie, chémie, informatiky a výtvarnej výchovy. Školáci sa naučili vyrábať vodné mlyny, bublifuky, mikroskopovali nálevníky, filtrovali vodu, maľovali do vody a vyskúšali si mnoho ďalších zaujímavých aktivít s vodou a o vode.

Najväčší úspech u žiakov mala súťažná disciplína „Potápači“.  Do modra odetý deň bol súčasťou nášho celoročného humanitno-ekologického programu s názvom “Červenáčik”.

Spojená škola sv. F. Assiského Malacky


.

Je ok, ak nie si ok BSK