V pondelok (24.4.) ZŠ s MŠ Štefanov oslávila Deň Zeme akciou, ktorá bude určite patriť k tým, na ktoré sa nezabúda.

Tento školský rok sme sa zapojili do projektu Zelená škola, v rámci ktorého sme začali s budovaním ovocného sadu, pod odborným dohľadom pána Martina Hrehora – Ovocinára zo Skalice. V dnešnej pretechnizovanej dobe sa akosi vytráca vzťah  k pôde a k manuálnej práci. Deti nemajú veľa možností učiť sa v prírode a svojimi zmyslami ju spoznávať. V tento deň prijal naše pozvanie i bývalý pán riaditeľ Ostrovský, ktorý symbolicky spravil prvý výkop pre stromček. Podporil  nás všetkých v tom, aby sme nezabúdali na krajinu okolo seba a ocenil, že obnovujeme historický sad v areáli školy. Postupne sme zasadili dvadsaťjeden stromčekov. Počas výsadby odzneli zaujímavé prednášky o sadení a pestovaní stromov, o zastrihávaní koreňov, o príprave zeminy, o zalievaní.  Do práce sa zapojili všetci, od tých najmenších škôlkarov až po deviatakov.


Malacké pohľady Knihy.Zahori

 

Spolu s pánom Ovocinárom Hrehorom sa niektorí naučili robiť aj výsadbový rez. Štruktúra výsadby je založená na starých krajových odrodách na vysokokmeňoch a moderných rezistentných odrodách v tvare štíhleho vretena . Ide o jesenné a zimné odrody jabloní, hrušiek, sliviek, aby sa úroda mohla zberať od septembra do novembra. Cieľom je zachovanie genofondu starých krajových odrôd a najdôležitejšie je, že deti vlastnou prácou získajú postupne vzťah k pôde a úctu k práci. Ovocný sad bude stále našou prírodnou učebňou, miestom oddychu, estetickým prvkom a v konečnom dôsledku poskytne deťom chutné a zdravé plody. Všetky zasadené odrody budú sladké, šťavnaté s tenkou šupkou, slivky veľkoplodé, dobre oddeliteľné od kôstky.

Pokúsili sme sa vytvoriť harmonickú symbiózu ľudí a prírody. Takto získané poznatky sa určite deťom uložia ako pamäťové stopy na celý život. V mene celej našej školy patrí poďakovanie pánovi Hrehorovi a jeho manželke za prípravu, nadšenie pri realizácii a odborné rady. Možno aj týmto malým počinom sme prispeli k skrášleniu kúska Zeme, s pokornou túžbou zanechať tu niečo pre budúce generácie.

Teší ma, že aj náš školský dvor bude jednou z príležitostí, aby sa deti mohli naozaj dotknúť prírody, aby v nej zažili niečo, čo ich zmení.

Zuzana Burdová – riaditeľka ZŠ s MŠ Štefanov


.

BM: Ustekana sobota