Prípravy na štátny sviatok 1. máj sú už v plnom prúde. Na Záhorí je mnoho ponúk pre mladých, ako tento voľný deň môžu stráviť. Ale čo tí starší? Ako prežijú tento sviatok práve oni?

My sme sa boli pozrieť v Mestskom centre sociálnych služieb Malacky, kde včera – 24.4. zahájili prípravy. Krátko pred obedom sa pred budovou MsCSC stavala pred očami seniorov majestátna mája s farebnými stužkami pripomínajúca fakt, že aj v tomto zariadení sa na sviatky nezabúda. Práve naopak, tradície a zvyky sa tu dodržiavajú. Každý klient MsCSS uviazal na máj farebnú stužku a účasť veru bola vysoká. Zavítali sem aj susedia seniorov – klienti organizácie ,,Vstúpte“ zo zariadenia sociálnych služieb pre mentálne postihnutých v Malackách.

1.máj je nielen dňom oddychu, ale aj znak, že nám už jar klope na dvere. A ako si na tento deň spomína z mladosti Magdaléna Čevelová, 81-ročná klientka MsCSS? ,,V minulosti boli veľké sprievody, zhromaždili sme sa pred zámkom v Malackách, chodili sme po celom meste. Vnímali sme to ako skutočne veľký sviatok, kúpili sme si pečienku a bolo nám veselo. Nechýbala ani májová veselica.“ Svoj názor na toto stretnutie nám povedal aj Ján Izakovič: ,,Táto akcia je medzi nami veľmi vítaná, spolubývajúci sa občerstvia a majú radosť, že prichádza najkrajší mesiac v roku, ktorý je pomenovaný mesiacom lásky. My sa budeme snažiť, aby sme si aj my jeden druhému povedali krásne slová a aby sme žili v láske, v pokoji a v bezpečí.“

Riaditeľka centra – Melánia Dujsíková mala z aktivity seniorov radosť. Na otázku ako strávia v centre tento sviatok odpovedala: ,,Každý klient prichádza do nášho zariadenia s určitými zvykmi a tieto spravidla dodržiava, aj keď už býva v inom prostredí. Záleží samozrejme na jeho fyzickej a psychickej kondícii. Preto tí zdatnejší sa vyberú do Zámockého parku, niektorí v sprievode svojich blízkych. Tu zažijú tú tradičnú atmosféru, stretnú sa s ľuďmi, ktorých nevidia celý rok a samozrejme nezabudnú na pečienku. Prvomájové Malacky sú roky veľkolepou akciou, kde je pripravený program aj pre tých skôr narodených, preto vítame túto aktivitu. Niektorí klienti strávia 1 .máj u svojich príbuzných a ostatní klienti si sviatočný deň užijú aspoň v altánku pri počúvaní hudby s výhľadom na krásny, stužkami ovenčený máj.

A prečo je podľa nej dôležité dodržiavať zvyky a tradície práve v takýchto centrách? ,,Každý sviatok v roku je určitým pozastavením sa, bilancovaním o hodnotách. Zvyky a tradície tieto hodnoty pripomínajú a umocňujú. Keď sa blíži nejaký sviatok, klienti sa pripravujú, aktivizujú, čerpajú zo svojej minulosti, čo je z hľadiska ich psychickej kondície pozitívne. V takejto organizácii je preto ešte dôležitejšie, aby sme  tradície a zvyky dodržiavali.

Melánia Dujsíková


.

Lapková patrola