Železničná trať Bratislava – Brodské sa bude modernizovať pri zohľadnení zvýšenia rýchlosti prepravy až na 200 km/h. Z uvedeného dôvodu príde na Záhorí k zmenám pre 21 železničných priecestiach. Pozrite si, ktorým hrozí zrušenie. 

Modernizácia trate bude financovaná z prostriedkov fondu CEF (Connecting Europe Facility – Nástroj na prepojenie Európy) a zo štátneho rozpočtu. Predpokladaná hodnota zákazky je 305 miliónov eur bez DPH.  

V modernizovanom úseku železničnej trate sa nachádza na Záhorí 20 priecestí, ktoré budú nahradené novým mimoúrovňovým krížením (nadjazd/podjazd), náhradnými dopravnými napojeniami (nové cestné komunikácie) alebo budú v prípade existencie iných prístupových ciest zrušené bez náhrady. Návrhy riešenia jednotlivých priecestí na železničnej trati pre všetky varianty sme prehľadne zakomponovali do mapy – zrušenie hrozí červene označeným priecestiam.

Prvý variant je podľa štúdie realizovateľnosti najprijatelnejší. Druhý vychádza z podrobnejšieho preskúmania lokalít a do tretieho boli zakomponované požiadavky Ministerstva životného prostredia SR.

 

Celá modernizácia úseku železničnej trate by mala začať už v tomto roku pri zachovaní prevádzky na existujúcej trati s minimalizovaním jej obmedzení. Zmodernizovaná trať bude v prevádzke od roku 2020.

Verejné prerokovania už prebiehajú na dotknutých obecných úradoch. Aktuálne sa ich môžete zúčastniť v nasledujúcich časoch:
10.5 – Kúty (15:00h) a Plavecký Štvrtok 17:00h
11.5. – Brodské (14:30h)
16.5. – Moravský Svätý Ján (17:00h)
17.5. – Sekule (16:30h)

Zdroj článku a prehľadnej mapy: Enviroportal


.

Je ok, ak nie si ok BSK