Spokojní so super štvrtkovou náladou prichádzame do Západoslovenských tlačiarní Skalica na exkurziu. Ide o úspešný polygrafický podnik v našom regióne, ktorý ako jeden z mála si  pripomína 350. výročie založenia a zároveň nepretržitú prevádzku.

Potešil nás prístup Želmíry Macháčkovej, ktorá nás privítala a  pútavou formou porozprávala o  podniku, ich práci s ukážkami jednotlivých výrobkov – reklamnými prostriedkami, knihami, brožúrami, obalmi…  Reč bola o grafických softwaroch, grafike, farbách CMYK-u, fontoch, falcovacích značkách,  rozmeroch, gramáži a inom. Študentov oboznámila so svojimi skúsenosťami so zákazníkmi, využívaním marketingovej komunikácie v podniku, o súčasných trendoch aj budúcich plánoch podniku. Mali sme možnosť nielen si prezrieť ich výrobné priestory, ale aj celý technologický proces od návrhu,  tlače, výseku, lepenia až po konečné rezanie… Lúčili sme sa nadšení s novými poznatkami, s citlivejším prístupom k farbám a rozmerom, ale aj novými možnosťami uplatnenia v praxi. Skvelá hodina marketingu so zážitkovým vyučovaním v teréne.

A kam nabudúce?

Necháme sa prekvapiť, ale určite to bude opäť niečo zaujímavé.

Blažena Rybárová


.
Toto je čítané

Zelenina a ovocie v tradičnej strave v Zohore

Zelenina patrila k obľúbeným produktom a potravinovým článkom v minulosti v tradičnej kuchyni Záhoria…

BM Záhada Vedy