EUROPE DIRECT Senica organizuje v piatok (26.5.) v Dome kultúry v Senici podujatie Invest EU – Erasmus+ spojené so seminármi o možnostiach pre mladých študentov tretích alebo druhých ročníkov stredných škôl.

Program:
9:00 – 10:20 Semináre o možnostiach pre mladých (Erasmus+, Európska dobrovoľnícka služba, rozvoj svojich schopností, neformálne vzdelávanie)
10:30 – 12:00 Diskusia o Budúcnosti EÚ – Dušan Chrenek (vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku)
12:00 – 15:00 EU Hunt – Regionálna školská súťaž zameraná na poznávanie svojho mesta a projektov financovaných z európskych fondov, ktoré zlepšujú život v regióne. Úlohou tímu je zdokumentovanie 6 zmien financovaných z fondov EÚ a odpovedanie na súťažné otázky v čo najkratšom čase. Tímy môžu byť max. 8-členné
Hlavná cena: externé harddisky

Informačné centrum EUROPE DIRECT Senica je pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou.


.

Je ok, ak nie si ok BSK