Jednou z množstva preventívnych aktivít polície  je aj spolupráca so školami, v rámci ktorej sú realizované prednášky, ako aj preventívne kontroly pri podozrení z prítomnosti drog alebo požívania omamných a psychotropných látok neplnoletými osobami.

Opodstatnenosť vykonávania takéhoto druhu preventívnych aktivít potvrdil aj včerajší prípad, kedy bola hliadka Policajného zboru na základe prijatého oznámenia od riaditeľa jedného zo základných škôl v okrese Malacky, vyslaná na preverenie oznámenia o prítomnosti neznámej zelenej rastliny u len 13-ročných dievčat! Na miesto sa ihneď dostavila hliadka Policajného zboru, ktorá podozrivý materiál na účely spracovania znaleckého posudku z kriminalistickej chémie zaistila a následne zaslala na Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru.

Poverený príslušník Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách v tejto súvislosti začal trestné stíhanie vo veci prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.
Preventívne aktivity zamerané na drogovú problematiku majú svoje miesto a význam. Aj tento prípad svedčí o opodstatnenosti ich vykonávania. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru bude za účelom prevencie takéto aktivity aj naďalej vykonávať a napomáhať školám v boji proti drogovej trestnej činnosti formou prednášok a preventívnych kontrol v prípade podozrení z drogovej trestnej činnosti ich žiakov.

Záhorí.sk informovala policajná hovorkyňa Lucia Miháliková. 


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024