Galéria BBM pozýva na výstavu obrazov autorky Mgr. Barbory Nevřelovej pod názvom „MONOLÓGY“. Výstava je otvorená do 7.6.

Prvé výtvarné prejavy Mgr. Barbory Nevrělovej viedla jej matka, výtvarníčka Mgr. Otília Nevřelová – Palugyay. Neskôr jej tvorbu usmerňovali akad. mal. Fero Kráľ, akad. mal. Katarína Kuzmová a akad. mal. Blažej Mikuš.

Profesijne sa venovala ateliérovej fotografii, výrobe a reštaurovaniu plastík v Slovenskom fonde výtvarných umení v Bratislave.

Talentovaná výtvarníčka sa narodila a žije v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako pedagogička výtvarného odboru na ZUŠ Eugena Suchoňa. Je priamy potomok rodu Palugyayovcov, najznámejšieho vinárskeho rodu na konci 20. storočia, ktorý dodal víno aj na Titanic. Pivnice pod Palugyay palácom sú vraj doteraz jedny z najväčších.

Renata Harbutová


.
Toto je čítané

Vo Vitríne výtvarného umenia v Skalici vystavuje sklárka a keramikárka Lucia Langová

Vo Vitríne výtvarného umenia v Skalici prezentuje svoju tvorbu sklárka a keramikárka…

20 rokov