Mladý človek má možno viac možností, ako by si myslel! Aj o tom sa mohol v piatok (26. mája) presvedčiť každý, kto sa zúčastnil podujatia Invest EU – Erasmus+ v Dome kultúry v Senici. To v našom meste organizovalo Informačné centrum Europe Direct Senica, pričom celú záštitu nad podujatím prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Takéto informačné podujatie pre mladých prebiehalo aj v ďalších 6 mestách na Slovensku.

Cieľom podujatia bolo zvýšiť povedomie ľudí v regiónoch o Európskej únii a o projektoch financovaných z európskych zdrojov vo forme diskusií, aktivít, či kvízov, s možnosťou vyhrať množstvo atraktívnych cien a taktiež ukázať mladým ich možnosti, ktoré im EÚ ponúka.

Organizácie Iuventa, Mladiinfo, Dofe a Inex usporiadali pre študentov semináre o tom, aké ľahké je dnes pre mladých vycestovať do zahraničia, zažiť zaujímavú stáž v niektorej z metropol v Európe, alebo ako sa stať európskym dobrovoľníkom.

Iuventa ako garant programu Erasmus+ na Slovensku si pre študentov pripravila prezentáciu o možnostiach, ktoré im tento program ponúka. Cez Európsku dobrovoľnícku službu, Komprax až po mládežnícke výmeny. Mladiinfo je zamerané práve na Európsku dobrovoľnícku službu, ktorú v minulom roku absolvovala aj Seničanka Veronika. Tá strávila rok v Litve, a tak prišla na podujatie porozprávať študentom svoje zážitky. Organizácia Inex má taktiež vo svojom portfóliu dobrovoľníctvo, ale ponúkajú aj rôzne tábory, sociálne, renovačné, enviromentálne, jednodňové či víkendové, dokonca aj zahraničné.

Zástupcovia z program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, skrátene Dofe, si nachystali 4 stanovištia z oblastí šport, rozvoj talentu, dobrovoľníctvo a dobrodružná expedícia. Bola to tak oklieštená verzia ich programu na rozvoj osobnosti.

Čo nové v budúcnosti pripravuje Európska komisia pre mladých, alebo čo spôsobí vystúpenie Veľkej Británie z EÚ, sme si mohli vypočuť v diskusii s vedúcim  Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušanom Chrenekom. Vďaka aplikácii Sli.do sa zapojil do diskusie každý kto mal otázku, ale nemal odvahu sa spýtať verejne.

Celé podujatie sa popoludní presunulo z kultúrneho domu na námestie, kde pokračoval program s rôznymi súťažami a kvízmi. V rámci outdoorového podujatia sa uskutočnila súťaž EU Hunt. Tá bola zameraná na poznávanie svojho mesta a projektov financovaných z európskych fondov, ktoré zlepšujú život v regióne. Úlohou tímu bolo zdokumentovanie 6 zmien v meste financovaných z fondov EÚ a odpovedať na súťažné otázky v čo najkratšom čase. Víťazným týmom sa stala trieda zo SSOŠP Senica, ktorá sa už budúci týždeň stane jedným zo súťažných tímov v celoslovenskej súťaži Mladý Európan.

Informačné centrum Europe Direct (ED) sa stalo neodmysliteľnou súčasťou mládežníckeho života v našom meste a pripravuje množstvo aktivít i v celom regióne. Málokto si  uvedomuje, že v Senici pôsobí už 12 rokov. Za ten čas zorganizovali stovky besied, prednášok, výstav, výtvarných či športových súťaží s témou EÚ. Tento rok sa končí ich tretie štvorročné obdobie činnosti. „Projekt, ktorým sa ED Senica bude uchádzať o ďalšie obdobie bude postavený na doterajších dobrých skúsenostiach a podujatiach, prostredníctvom  ktorých sme poskytovali informácie o EÚ na miestnej úrovni. Plánovanými aktivitami chceme zvyšovať  informovanosť, ale aj podporovať diskusiu o EÚ a zabezpečovať spätnú väzbu,“ povedal manažér ED Marek Štítny. Vedúceho Zastúpenia Európskej komisie Dušana  Chreneka  sme sa spýtali  ako hodnotí činnosť senického ED: „Patrí medzi najaktívnejších v sieti 12 Europe Direct na Slovensku  my sme veľmi spokojní s ich prácou, robia veľa aktivít pre mladých. Som rád, že je to v spolupráci s Mestom Senica a ďalšími inštitúciami,  čo dodáva ich práci väčší punc. Robia dobré podujatia a patria k najlepším. Dobré korene tu zapustilo dobrovoľníctvo a váš Senický týždeň dobrovoľníctva. Dobrovoľníctvo dáva mladým veľkú šancu – pomáhajú druhým a pomáhajú aj sebe. Otvára im to cestu do Európy, získajú skúsenosti.“ 


.

Je ok, ak nie si ok BSK