V nedeľu (4.6.) patrila lúka „Pri mlyne“ deťom a ich štvornohým kamarátom. Centrum voľného času v spolupráci so Signum Laudis, Úniou kynologických klubov a Kynologickou revue pre nich zorganizovalo 3. ročník Výstavy mladých vystavovateľov „psích miláčikov“.

Podujatie sa nieslo v znamení pohody a hlavne malých i väčších chlpáčov.
Porota v zložení: Vladimír Ďurišin, Henrieta Kopiarová a Alena Jančovičová pri hodnotení zohľadňovala zdravotný stav, stavbu tela a poslušnosť psíkov.
Najúspešnejší psíci a sučky boli odmenení pohármi, praktickými cenami, krmivom pre psíkov a diplomami.
Naprázdno neodišli ani ostatní majitelia chlpáčov. Ako odmenu za predvedené výkony si odniesli krmivo od firmy Signum Laudis, diplomy a vecné ceny, ktoré venovalo CVČ.

Celým podujatím nás sprevádzala sympatická moderátorka Ivanka Potočňáková. Odborný veterinárny dohľad zabezpečil MVDr. Ondriska. Poďakovanie patrí taktiež MUDr. Michalíkovej za poskytnutie priestoru, p. Harculovi za ozvučenie a f. Tekos za spoluprácu pri úprave priestoru.

Šampióni Výstavy psíkov 2017:
sučky:
1. LULU (majiteľ Leonard Vrabček) – celkový šampión,
2. UMBRIA (Emma Hladíková)
3. TINA (Lucia Rybárová)

psíci:
1. BOBEŠ (majiteľka Nelka Trendlová)
2. RYILY (Katarína Skýpalová)
3. DŽANGO (Richard Kopiar)

Ocenenie najposlušnejší psík si odniesla labradorka SALLY a jej majiteľ Tibor Prachár.

Z. Lednárová


.

BM: Ustekana sobota