Poslednú májovú stredu sa v aule Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (VŠZSP) v Bratislave uskutočnili slávnostné promócie 35 seniorov z Malaciek a okolia, absolventov Univerzity tretieho veku.

Špeciálnu formu vzdelávania im pedagógovia zabezpečovali v spolupráci s naším mestom. Na promócie prijal pozvanie primátor Malaciek Juraj Říha a vedúca Klientskeho centra MsÚ Alena Kmecová.

Primátor úspešným absolventkám a jednému absolventovi zablahoželal k ukončeniu štúdia. Pri odovzdávaní diplomov dostal každý z jeho rúk červenú čajovú ružu. „Nie je to tak dávno, čo som sám prežíval podobný pocit ako vy. Dnes ho mám opäť. Promócie sú významným medzníkom v živote, a preto sa niet čo čudovať, že som pri potriasaní vašich pravíc cítil, ako sa chvejete,“ spontánne sa študentom-seniorom prihovoril J. Říha.

 

Vedúca Ústavu sociálnej práce VŠZSP sv. Alžbety prof. Eva Grey uviedla: „Škola vám môže dať vedomosti, ale nie múdrosť. Tú sme na základe vašich životných skúseností získavali skôr my od vás.“ Prekvapením krásneho slávnostného aktu bolo vystúpenie 4-ročného Filipka Polovku, ktorý z plného hrdielka zaspieval Išel Macek do Malacek. Pridali sa k nemu všetci prítomní. Atmosféru promócií umocnili taláre a typické promočné čiapky, ktoré v závere príznačne „leteli do vzduchu“.

Vrelá gratulácia a vivat, malackí absolventi!

 • Eva Bartlová
 • Anna Belková
 • Valéria Bothová
 • Daniela Bukovská
 • Helena Eliašová
 • Daniela Gúthová
 • Marta Hajdinová
 • Stanislava Herzová
 • Veronika Jahodová
 • Ľubica Janská
 • Mária Juricová
 • Anna Jurkovičová
 • Mária Kleinová
 • Yvona Kmeťová
 • Elena Kopčová
 • Božena Kovárová
 • Eva Kožuchová
 • Vlasta Kratochvílová
 • Eva Kujanová
 • Margita Malášková
 • Antónia Malovcová
 • Jana Medveďová
 • Anna Meňhárová
 • Eva Mrázová
 • Mária Ondrejkovičová
 • Anna Osuská
 • Alena Schelling
 • Bibiána Sirotová
 • Eva Štaffenová
 • Marta Švecová
 • Anna Vilémová
 • Ivan Vince
 • Anna Violová
 • Anna Vlková
 • Anna Záhradníková

Ingrid Sochorová


.
Toto je čítané

Poistenie auta: Kryje aj krádež auta?

Každý motorista vie, že jedna z najhorších vecí, ktorá sa s autom môže stať,…

BM: Ustekana sobota