Na viacerých miestach Malaciek sa pracuje na skvalitňovaní verejných priestorov. Novú tvár dostanú predovšetkým vnútrobloky a komunikácie v dotyku Ulice 1. mája, Rázusovej a Pribinovej, kde sa už s prvou lokalitou začalo (Ulica 1. mája 65 – 67).

Pokračovať sa bude vnútroblokom za Mestským centrom sociálnych služieb (MsCSS) a vnútroblokom pri Spojenej škole vrátane zostávajúcich nezrekonštruovaných chodníkov od Záhoráckej po Ulicu 1. mája. V spolupráci s poslancami MsZ za tento obvod Katarínou Trenčanskou a Pavlom Tedlom sa pre túto lokalitu na tento rok podarilo vyčleniť 350 tisíc €.

Vnútroblok, Ulica 1. mája č. 65 – 67

V tomto vnútrobloku bola parkovacia plocha vysypaná iba štrkom, pričom sa neustále tvorili jamy a stávalo sa, že dažďová voda vytápala vchody. Práce sú v týchto dňoch v plnom prúde: buduje sa prístupová cesta od Ul. 1. mája, parkovacia plocha s 34 parkovacími miestami, spojovacie chodníky a stojisko pre kontajnery. Súčasťou terénnych úprav bude aj výsadba stromov a trávnika.

Vnútroblok za MsCSS

Momentálne prebieha súťaž na výber zhotoviteľa formou výzvy na predloženie ponuky. V tomto priestore je jedna parkovacia plocha vysypaná iba štrkom a druhú vrátane príjazdovej komunikácie tvorí zničená asfaltová vrstva položená na prefabrikovaných paneloch. V rámci rekonštrukcie bude zrevitalizovaný prístup z Ulice 1. mája, vznikne parkovisko s 19 parkovacími miestami vrátane nových prístupových chodníkov do vchodov bytového domu na Ulici 1. mája č. 11 – 15. Opraví sa súčasné parkovisko s 22 miestami a prístupová cesta k domu číslo 25 – 29. Pribudnú stromy, trávnik a nové stojiská pre kontajnery. Zrekonštruovaný bude aj hlavný spojný chodník prechádzajúci týmto vnútroblokom medzi Ulicou 1. mája a Malým námestím. Súčasťou úprav budú aj nové bezbariérové priechody pre peších.

Starý cintorín

Vznikol dláždený chodník, ktorý spojil obchody so vstupom do cintorína. Zvýšila sa tým bezpečnosť, pretože ľudia sa tu pohybovali po ceste. Pribudla lavička na oddych, smetný kôš a dva stojany na bicykle. V priestore medzi chodníkom a parkoviskom sa upravil terén a zasadila tráva a ozdobné kríky. Murovaný plot cintorína dostal novú izolačnú fóliu ako ochranu proti vplyvom počasia.

MŠ Hviezdoslavova

Budova sa bude kompletne zatepľovať, čiastočne sa budú rekonštruovať sociálne zariadenia, meniť okná, exteriérové dvere, podlahy a strešná krytina. Momentálne prebieha výber dodávateľa prác v rámci verejného obstarávania.

Výtlky

V zimnom období vzniklo na našich cestách a chodníkoch množstvo výtlkov. Vysúťažená firma pracuje naplno, opravila výtlky na sídlisku Juh a momentálne pracuje v centre a v niektorých okrajových častiach mesta.

ÚSR/-otano-


.

BM: Festival Záhrad