Mestská polícia dostala v poslednom období od obyvateľov niekoľko upozornení na nelegálny vývoz odpadu ku kontajnerom, určeným na separovaný odpad.

Problémové miesto sa nachádza pri spojovacej ceste ulíc Dubovského a Rakárenská (Padzelek – Rádek). Stalo sa, že vodiči tam pristavili auto a ku kontajnerom odložili bežný komunálny odpad, hoci neďaleko tohto miesta (na Hlbokej) je odpadový dvor, kde môžu bezplatne komunálny odpad vyviezť.

 

Fotopasce vyhotovili množstvo fotografií, z ktorých sa dá vyselektovať, ktorí obyvatelia sú svedomití a odpad triedia, a naopak takí, ktorí znečisťujú mesto. Tejto druhej skupine bude MsP venovať svoju pozornosť. 

MsP Malacky


.

BM: Festival Záhrad