Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Senica  (OO JDS) zorganizovala v sobotu 1. júla druhý ročník Okresných športových hier seniorov.

Stolný tenis – zľava Chrena, Cerovský, Sládeka, Kráľovič

 

Zúčastnilo sa ich 93 športovcov z 23 základných organizácií, ktorí si v priestoroch I. ZŠ na ul. V. P. Tótha v Senici zmerali sily v sedemnástich disciplínach. V deviatich súťažili ženy, v ôsmych muži.

Preteky slávnostne otvorila predsedníčka OO JDS Senica Anna Šefčíková, ktorá privítala účastníkov i vzácnych hostí, primátora mesta Senica Branislava Grimma, poslanca VÚC a riadite úradu práce a sociálnych vecí Jána Kovára, koordinátora 3. sektoru Ondreja Krajčiho, riaditeľa I. ZŠ v Senici Vladimíra Šváčka a jeho zástupkyňu Slávku Hrebíčkovú.

Sľub za športovcov zložila Anna Šimková a sľub za rozhodcov Anton Švarc.

 

Medzi ženami až 18 pretekárok získalo medailu, z nich 7 viac ako jednu. Po dve zlaté získali Ružena Chrenová z Mor. Sv. Jána a Oľga Švarcová z Cerovej. Kompletnú medailovú zbierku (zlato, striebro i bronz) získali Anna Jastrábová z Jablonice a Mária Drahošová z Hradišťa pod Vrátnom.

 

 

Jozef Rak

 

Medzi mužmi získalo aspoň jednu medailu 16 pretekárov, viac ako jednu štyria. Suverénne najúspešnejším bol Jozef Rak z Hradišťa pod Vrátnom, ktorý vybojoval dve zlaté a po jednej striebornej a bronzovej medaile. Priblížil sa mu Martin Sládek z Prieval s jednou zlatou a dvomi striebornými medailami.

 

Medaily získali pretekári z 12 ZO JDS, najúspešnejšie bolo s 12 medailami Hradište pod Vrátnom.

I keď najlepší v každej disciplíne získali medaily, víťazmi boli v tomto prípade všetci účastníci, ktorí dokázali, že i v pokročilom veku sa dá pre svoje telo niečo urobiť.

 

Výsledky muži

Kop na bránku (25 súťažiacich): 1. Eugen Zahumenský, Hlboké, 2. Jozef Rak, Hradište p./Vr., 3. Peter Drahoš, Hradište p./Vr.

Beh na 60 m (6): 1. Jozef Rak, Hradište p./Vr., 2. Štefan Vereš, Cerová, 3. Stanislav Kováč, Hradište p./Vr.

Šípky (15): 1. Jozef Jakubáč, Štefanov, 2. Martin Sládek, Prievaly, 3. Jozef Rak, Hradište p./Vr.

Vrh guľou (11): 1. Vlastislav Tisoň, Senica, 2. Vojtech Ovečka, Smolinské, 3. Marian Halás, Čáry.

Hod granátom na cieľ (25): 1. Jozef Rak, Hradište p./Vr., 2. Štefan Vereš, Cerová, 3. Vojtech Rehák, Smolinské.

Petang

Petang (13): 1. František Filípek, Čáry, 2. Jozef Búran, Prievaly, 3. Vlastislav Tisoň, Senica, 4.Alexander Kollár, Čáry.

Hod na basketbalový kôš (7): 1. Marian Cerovský, Hlboké, 2. Martin Sládek, 3. Dušan Kučera, obaja Prievaly.

Stolný tenis (8): 1. Martin Sládek, Prievaly, 2. Marian Cerovský, Hlboké, 3. Jozef Královič, Čáry, 4. Jozef Chrena, Mor. Sv. Ján.

 

Výsledky ženy

Beh 100m ženy

Beh na 50 m (17): 1. Ružena Chrenová, Mor. Sv. Ján, 2. Mária Kováčová, Hradište p./Vr., 3. Anna Jastrábová, Jablonica, 4. Genovéva Šúrková, Čáry.

Beh na 100 m (17): 1. Ružena Chrenová, Mor. Sv. Ján, 2. Jozefa Chorvatovičová, 3. Irena Holičová, obe Prievaly.

Hod granátom na cieľ (44): 1. Anna Jastrábová, Jablonica, 2. Jolana Černá, Šaštín Stráže, 3. Mária Drahošová, Hradište p./Vr.

 

Hod valčekom

Hod valčekom (37): 1. Mária Drahošová, Hradište p./Vr., 2. Emília Zváčová, 3. Jolana Černá, obe Šaštín Stráže.

Šípky (27): 1. Oľga Švarcová, Cerová, 2. Vlasta Morávková, Hlboké, 3. Božena Reháková, Smolinské.

Skákanie cez švihadlo(12): 1. Emília Zváčová, Šaštín Stráže, 2. Veronika Režnáková, Cerová, 3. Margita Ovečková, Smolinské, 4. Genovéva Šúrková, Čáry.

Hod na basketbalový kôš (7): 1. Janka Wágnerová, Senica, 2.  Anna Jastrábová, Jablonica, 3. Anna Chovancová, Hradište p./Vr.

Petang

Petang (18): 1. Oľga Švarcová, Cerová, 2. Mária Drahošová, 3. Marta Kúdelková, obe Hradište p./Vr.

Stolný tenis (6): 1. Eva Ondrušková, Cerová, 2. Anna Laláková, Osuské, 3. Marta Kúdelková, Hradište p./Vr.

Najúspešnejšie ZO JDS: 1. Hradište p./Vr. 12 medailí (3 zlaté – 3 strieborné – 6 bronzových), 2. Cerová 6 (3 – 3 – 0), 3. Hlboké 4 (2 – 2 – 0), 4. Senica 3 (2 – 0 – 1), 5. Mor. Sv. Ján 2 (2 – 0 – 0), 6. Prievaly 7 (1 – 4 – 2), 7. Šaštín Stráže 4 (1 – 2 – 1), 8. Jablonica 3 (1 – 1 – 1), 9. Čáry 3 (1 – 0 – 2), 10. Štefanov 1 (1 – 0 – 0), 11. Smolinské 6 (0 – 1 – 5), 12. Osuské 1 (0 – 1 – 0).

Najúspešnejší jednotlivci si vybojovali právo účasti na Župnej olympiáde seniorov v Trnave.


.

Je ok, ak nie si ok BSK