Ihriská a školský areál v Malackách sú v čase prázdnin otvorené denne od 9. do 20. hodiny.

Ilustračné foto 123rf.com

Možnosti športového vyžitia v Malackách rozšírili: od pondelka 3. júla sú otvorené školské dvory. Pre rekreačných športovcov sú zatiaľ prístupné areály dvoch základných škôl: na Štúrovej (multifunkčné ihrisko s umelou trávou, ihrisko na volejbal s umelou trávou, asfaltové ihrisko na hádzanú a basketbal, doskočisko pre skok do diaľky a preliezačky) a na Záhoráckej (atletická dráha s doskočiskom, hádzanárske asfaltové ihrisko, detské pieskovisko, hojdačky a preliezačky). Športovisko na ZŠ Dr. J. Dérera čaká na rekonštrukciu, po ktorej ho chce mesto takisto otvoriť pre širokú športujúcu verejnosť.

 

Prevádzkové hodiny
Ihriská a školský areál sú určené pre verejnosť počas prevádzkových hodín:
Pracovné dni                          17:00 – 20:00
Prázdniny, víkendy, sviatky   9:00 – 20:00

Správca môže v prípade potreby športových klubov a záujmových krúžkov užívanie týchto ihrísk obmedziť. (Rovnako tak pri skoršom západe slnka ako vo vyššie uvedených časoch, prevádzkovateľ uzatvorí školský areál skôr.)

 

Vstup na ihriská je bezplatný, avšak športovci musia dodržať niekoľko pravidiel:

 • dodržiavať prevádzkové hodiny areálu,
 • vstupovať na jednotlivé ihrisko len v čistej športovej obuvi, ktorá je priamo určená pre daný povrch,
 • na ihriská  sa zakazuje vstup s bicyklami,
 • na ihriská s umelou trávou sa zakazuje vstup s kolieskovými korčuľami,
 • je prísny zákaz ihriská v školskom areáli úmyselne poškodzovať, prípadné škody je každý užívateľ povinný nahlásiť bezodkladne správcovi,
 • v prípade zavineného poškodenia vybavenia ihriska alebo akéhokoľvek iného majetku v školskom areáli, vyhotoví správca písomný záznam o vzniknutej škode, užívateľ bude povinný uhradiť náklady na opravu v plnej výške,
 • neznečisťovať ihriská, okolie ihrísk, používať smetné nádoby,
 • dodržiavať pravidlá BOZP,
 • zákaz užívať alkohol a iné drogy ako i prísny zákaz fajčenia,
 • na jednotlivých ihriskách je zakázané požívať potraviny, taktiež vstupovať do priestorov ihriska so psom, sklenými fľašami a pohármi, cigaretami a otvoreným ohňom, po požití alkoholických nápojov a psychotronických látok,
 • dodržiavať ďalšie pokyny správcu ihriska,

používanie ihriska je na vlastné nebezpečenstvo, škola neručí za prípadné úrazy spôsobené na ihrisku a v jeho okolí.

Dodržiavanie pravidiel kontroluje mestská polícia.

     

-lp-, -is-


.
Toto je čítané

Hádzaná: Záhoráci body z Topoľčian nepriviezli

Záhoráci dokázali zmazať sedemgólové manko v Topoľčanoch, ale nezvládli záver zápasu a nakoniec body…

BM: Ustekana sobota