Hádzaná, atletika, futbal – k týmto športom, zaradeným v Malackách medzi reprezentačné, pravdepodobne pribudne ďalší.

Primátor mesta Juraj Říha

Vyzerá to tak, že už v nadchádzajúcej sezóne 2017/2018 sa do najvyššej ligy vrátia malackí stolní tenisti. „Môžem potvrdiť, že podporím návrat mestského stolnotenisového klubu do extraligy, čím zároveň potvrdíme jeho historicky pevné zakotvenie v našom meste,“ povedal primátor Juraj Říha.

Práve primátor navrhol na začiatku svojho funkčného obdobia vyčleniť niektoré športy do kategórie „reprezentačné“. Ako hovorí, šport patrí medzi jeho osobné záujmy: „Vyše dvoch rokov pracujeme nielen na zlepšení podmienok tradičných športových klubov, ale zároveň sa snažíme podporiť aj menšie, ale o to úspešnejšie kluby ako napríklad mažoretky či akvabely. Verím, že už čoskoro budem môcť prezentovať aj výsledky nového projektu zapojenia firiem do financovania športu v našom meste. Kľúčovým heslom však nesmie byť trieštenie, ako sme svedkami v niektorých druhoch športu, ale spolupráca, ako sa nám to podarilo napríklad vo futbale.” Aj preto je dôležitá podpora mesta vo forme financií i opravy športovísk. Zatiaľ čo na začiatku aktuálneho volebného obdobia bola finančná podpora zo strany samosprávy okolo 70 tisíc eur, v súčasnosti to je takmer 180 tisíc.

Súčasťou podpory športovania je aj otvorenie školských dvorov. Mesto bude zároveň pokračovať v rekonštrukcii športovísk. Realitou sú športoviská v Domkoch a Zámockom parku, automatické závlahy na futbalovom štadióne a tenisových a volejbalových kurtoch v Zámockom parku či nové osvetlenie v stolnotenisovej hale. Pripravuje sa rekonštrukcia futbalového štadiónavýstavba zimného štadióna (o téme píšeme na inom mieste).


.

BM: Ustekana sobota