Primátor Malaciek Juraj Říha vymenoval Alenu Číčelovú do funkcie riaditeľky Základnej školy na Záhoráckej ulici. Pri odovzdávaní menovacieho dekrétu jej poďakoval za predchádzajúce obdobie, v ktorom školu viedla ako poverená riaditeľka.

„Uvedomujem si, že funkcia riaditeľa školy je veľmi náročná a chápem ju ako službu žiakom, pracovníkom školy i rodičom. Pevne verím, že sa budem môcť oprieť o svoj kolektív, ktorý mi bude dobrým radcom a pomocníkom,“ povedala A. Číčelová. Za hlavnú prioritu považuje skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, zlepšovanie mena školy a budovanie dobrých medziľudských vzťahov na všetkých úrovniach: „Spokojný učiteľ rovná sa spokojný žiak.“

 

ZŠ na Záhoráckej ulici momentálne podstupuje rekonštrukciu, ktorej výsledkom bude zateplená budova a upravený hlavný vchod. Prvá etapa zateplenia sa skončí o niekoľko týždňov v septembri, druhá je naplánovaná na letné prázdniny o rok. „Budem veľmi rada, ak sa nám spoločnými silami podarí aj v spolupráci s mestom Malacky zmodernizovať školu po každej stránke. Budeme sa tiež spoločne tešiť zo všetkých úspechov našich žiakov, pretože to je zároveň radosť aj pre pedagóga a dobrá vizitka školy,“ uzavrela novovymenovaná riaditeľka ZŠ na Záhoráckej ulici.

Ľubica Pilzová


.

3D filamenty 2023