Po minuloročnom úspechu talentovaných hudobníkov z celého Slovenska, kedy Viva Musica v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom odštartovala prvú sériu koncertov Viva Musica! Grand Prix, sa  v nedeľu 13. augusta o 17.00 hod. do Malaciek „vrátia“ tohtoroční víťazi súťaže slovenských konzervatórií.

V Kultúrním domečku ( Kine ) odohrajú hodinový program v rámci svojho dvojmesačného turné po Bratislavskom kraji.  Je tu malá zmena, oproti avizovanému miestu konania koncertu v Synagóge.  Príďte si vypočuť jedinečný koncert klasickej hudby v rámci ktorého Vám zaspieva Andrea Pietrová, na husliach Vám zahrajú talentované huslistky Emma Tarkayová a Andrea Astrabová a doplní ich komorné zoskupenie Trio Senzacionne na viole, flaute a klavíri.

 

Koncert sa koná v rámci 13. ročníka Viva Musica! festivalu, ktorý sa aj tento rok stal oficiálnym partnerom renomovanej Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky a pre túto príležitosť vytvoril špeciálne ocenenie práve s názvom Viva Musica! festival Grand Prix.
Cena bola udelená mladým, najtalentovanejším hudobným interpretom z rôznych kútov Slovenska.

V rámci tohto projektu dostali možnosť ako tí najlepší odohrať série honorovaných koncertných vystúpení vo vybraných mestách v rámci Bratislavského samosprávneho kraja, v období letných mesiacov (júl, august) pod záštitou festivalu Viva Musica!. Cieľom tejto koncertnej platformy je motivovať študentov hudobného umenia venovať sa klasickej hudbe, podporovať rozvoj ich profesionálneho umeleckého prejavu a ich prezentáciu na verejnosti mimo priestorov školy a zároveň prispievať k šíreniu a prezentácii klasickej hudby a slovenského interpretačného umenia v slovenských mestách.

VÍŤAZI VIVA MUSICA! FESTIVAL GRAND PRIX 2017

Andrea Astrabová, husle (Konzervatórium Košice)
Miloš Biháry, klavír (Konzervatórium Bratislava)
Martin Morháč, spev (Konzervatórium Bratislava)
Andrea Pietrová, spev (Konzervatórium Bratislava)
Jozef Piták, akordeón (Konzervatórium J. L. Bellu, Banská Bystrica)
Emma Tarkayová, husle (Konzervatórium Bratislava)
Trio Sensazione, komorná hra (Konzervatórium Bratislava)
Klára Jasenčáková, flauta
Albín Blaho, klarinet
Radka Kováčová, klavír
Kodály String Trio, komorná hra (Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Topoľčany)
Imrich Farkaš, husle
Emil Hasala, viola
Erik Hasala, kontrabas

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. 


.

INAT Rezanie laserom