Ešte necelých 7 týždňov by mala trvať oprava mostu, respektíve železničného nadjazdu v Malackách. Rekonštrukčné práce, ktoré Bratislavský samosprávny (BSK) započal 21. júla by mohli byť ukončené do 31. októbra.

„Kompletne bola dokončená diagnostika toho, čo je na tomto moste závadné. Rekonštrukcia bola nevyhnutná, poškodenie mohlo byť väčšie, ak by sa most neopravoval“, uviedol bratislavský župan Pavol Frešo na v poradí druhom kontrolnom dni stavu prác na moste.

Závady sú podľa BSK v očakávanom rozsahu a vyčlenené prostriedky pokryjú opravu. Na moste boli najzávažnejšie porušené dva mostné dilatačné závery, záverný múrik, vymeniť sa musia aj všetky odvodňovače, ktoré boli zhrdzavené a nefunkčné. Vodným lúčom na moste umelo vytvorili novú dilatačnú špáru, vyčistili mostné závery, opraviť treba aj dve poruchy – trhlinu a prepadlinu, ktoré vznikli cez celú šírku mosta v dôsledku hustej premávky. Okrem toho je v dolnom úseku naplánovaná nová betónová povrchová vrstva, ktorá lepšie odoláva náporu najmä nákladných áut.

Životnosť betónu je podľa generálneho riaditeľa Regionálnych ciest Bratislava Milana Valašika oveľa dlhšia ako životnosť asfaltu. Ako tiež uviedol, práve v tomto úseku mosta je veľká frekvencia áut, pretože tu zastavujú do križovatky na semafore. Most v Malackách je jednou z najdôležitejších tepien okolitého regiónu.

Na to, aby sa mohli podobné opravy urobiť v celom Bratislavskom kraji, župa nemá dostatok peňazí. „Kraj nemôže na opravy ciest čerpať eurofondy chceme však ukázať, že aj za to málo, ktoré máme, robíme kvalitne“, dodal Pavol Frešo. Železničný nadjazd je už dlhší čas v havarijnom stave. Ten spôsobila zatekajúca voda, pre ktorú skolabovala 30-ročná izolácia a rozpadol sa asfalt. Izolácia proti vode a vlhkosti sa preto musí urobiť nanovo, následne sa položí aj nový asfalt. Náklady na opravy nadjazdu, ktorý je v správe BSK, sú rozpočtované na 600-tisíc €. Pre tieto nevyhnutné práce bude do 31. októbra úplne uzatvorený úsek na približne 69. km cesty II/503.

Za dočasné obmedzenie dopravy v Malackách z dôvodu rekonštrukcie sa Bratislavský samosprávny kraj ako správca komunikácie všetkým ospravedlňuje.

Hlavné obchádzkové trasy
Zo smeru Bratislava z diaľnice na smer Rohožník, Studienka, nemocnica
– začína obchádzková trasa na ceste II/503 odbočením doprava pred opravovaným mostným objektom.
Zo smeru Bratislava z diaľnice na smer Veľké Leváre. Kostolište, Malacky – centrum

– začína obchádzková trasa na ceste II/503 odbočením doľava na prvom kruhovom objazde na Priemyselnú ulicu a pokračuje po Továrenskej až po jej napojenie na cestu I/2 (Vampil), kde po odbočení doprava pokračuje po ceste I/2 naspäť do Malaciek.

Zo smeru Bratislava z cesty I/2 na smer Rohožník, Studienka, nemocnica
– začína obchádzková trasa odbočením na Vampil do priemyselného parku na Továrenskú ulicu a pokračuje po Priemyselnej na kruhový objazd pri diaľnici D2.

Zo smeru Studienka a Rohožník na Malacky – centrum
– začína obchádzková trasa na ceste II/503 odbočením pri budove Hasičského a záchranného zboru pod mostom smerom na Bratislavu, pokračuje cez prvý kruhový objazd (Na Padzelku) na druhý kruhový objazd, kde odbočením vpravo pokračuje po Priemyselnej ulici až na Továrenskú a na Vampili odbočením vpravo pokračuje po ceste I/2 naspäť do Malaciek.

Zo smeru Veľké Leváre a Kostolište na smer Rohožník, Studienka, Pernek, nemocnica
– začína obchádzková trasa odbočením na hlavnej križovatke doprava na Štefánikovu a Stupavskú ulicu a pokračuje po ceste I/2 von z mesta a na Vampil a po odbočení doľava sa vracia späť do Malaciek po Továrenskej a Priemyselnej ulici na kruhový objazd pri diaľnici D2.


.
Toto je čítané

Basketbal: Holíčania vyhrali turnaj Final Four 2. ligy

Basketbalisti Holíča majú za sebou už svoju šiestu účasť vo Final Four…

BM Salon EV