Turisticko-informačná kancelária (TIK) v Malackách vznikla 29. 6. 2006 vďaka projektu, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Hlavným poslaním TIK-u je propagovať mesto Malacky a región Dolného Záhoria najmä v záujme rozvoja nielen domáceho, ale i cezhraničného cestovného ruchu. Dňa 30. 1. 2007 sa TIK stal oficiálnym členom Slovenskej asociácie informačných centier Slovenska (AICES). Od 1. 1. 2016 je TIK v Malackách súčasťou príspevkovej organizácie mesta – Mestského centra kultúry (MCK) Malacky (www.mckmalacky.sk) a sídli tiež na rovnakej adrese: Záhorácka 1919, Malacky.

 

 

Zabezpečujeme zber, aktualizáciu a bezplatné poskytovanie informácií o inštitúciách, podnikoch a firmách v meste, o ubytovacích a stravovacích zariadeniach nielen v meste, ale aj v regióne, o službách, kultúrnych pamiatkach, prírodných atraktivitách, kultúrnych a športovách podujatiach . V rámci mesta ponúkame tri prehliadkové okruhy so sprievodcom v rozpätí od 1,5 do 3 hodín. Sprostredkovávame prístupy do pamiatok ako je Múzeum Michala Tillnera, Krypty miestneho františkánskeho kostola či kaštieľ (prehliadka či možnosť prenájmu priestorov napr. na fotografovanie). Príležitostne predávame vstupenky na podujatia, ktoré sa konajú v Malackách či v blízkom okolí. Zamestnanci TIK-u sa spolupodieľajú aj na kultúrnych podujatiach najmä cez Kultúrne leto (júl-august) a to hlavne v miestnom Pálffyovskom kaštieli. V TIK-u sú bezplatne k dispozícii propagačné materiály o miestnych pamiatkach, tipy na cyklotúry Dolným Záhorím a Moravským polom, mapy s vyznačenými kultúrnymi pamiatkami Záhoria atď. Návštevníci si môžu v TIK-u zakúpiť i rôzne suveníry a upomienkové predmety, knihy a zborníky vzťahujúce sa k Malackám a okoliu.

 

TIK vytvára plagáty kultúrnych podujatí a propagáciu zaisťuje aj aktualizáciami podujatí na internete prostredníctvom facebooku a v kalendári podujatí web stránky www.malacky.sk a tiež rozosieľaním informácií ďaľším médiám propagujúcim kultúrne podujatia a turizmus.

Turisticko-informačná kancelária má otváracie hodiny nasledovné: pondelok – piatok od 9.00 – 17.00 h (s polhodinovou prestávkou na obed) a v sobotu od 9.00 – 12.00 h. V mesiacoch júl a august je cez pracovné dni otvorené v čase od 8.00 – 12.00 h a 13.00 – 16.00 h, v sobotu od 9.00 – 12.00.

Informácie pre návštevníkov mesta poskytujeme i na telefónnom čísle 034/772 20 55 alebo prostredníctvom e-mailu: tik@malacky.sk .


.

BM: Ustekana sobota