Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo, zástupcovia samospráv záhorských obcí a bratislavských mestských častí podpísali v júni memorandum o spolupráci pri podpore rozvoja medzinárodnej Moravskej cyklotrasy na území kraja.

Cyklotrasa v dĺžke 55 kilometrov povedie v línii bývalej železnej opony, ktorá v minulosti oddeľovala totalitný režim od demokratickej Európy. „Memorandum je dôležité preto, aby na mieste bývalej železnej opony, ktorá rozdeľovala východ a západ, bola vybudovaná kvalitná cyklotrasa. Takto symbolicky sme na tom mieste, ktoré mnohých Slovákov zraňovalo a traumatizovalo, vybudovali niečo, kde ďalšie generácie budú môcť pestovať šport a kde budú môcť fungovať spôsobom, ktorý ich zasa takto spojí,” povedal Frešo.
„Cyklotrasa povedie pozdĺž toku rieky Morava, po alebo popri hrádzi. Trať nebude odtrhnutá od okolia, ale bude nadväzovať na súčasné významné cyklotrasy regiónu, ktorými sú Záhorská, Mariánsko-Stupavská a Dúbravská magistrála,“ spresnil Frešo. Trasa bude napojená na cyklomost, ktorý bude vybudovaný ponad rieku Morava – medzi bratislavskou Devínskou Novou Vsou a rakúskym Schosshofom.

„Očakávame, že v budúcom roku, kedy sa znovu otvorí Operačný program pre Bratislavský kraj, budeme môcť začať túto cyklotrasu budovať,“ povedal župan. Celkové náklady na projekt sú približne 4,5 milióna €, použiť by sa pritom mali predovšetkým peniaze z európskych fondov. Okrem európskych peňazí sa na financovaní projektu budú podieľať aj samosprávy obcí a Bratislavského regiónu.
Memorandum dnes podpísali bratislavský župan Pavol Frešo, starostovia bratislavských mestských častí (MČ) Devín Ľubica Kolková, MČ Devínska Nová Ves Vladimír Mráz, MČ Lamač Oľga Keltošová, starostovia obcí Marianka Viliam Bolgáč, Veľkých Levár Štefan Kudlička, Vysokej pri Morave Dušan Dvoran a Zohoru Eva Michalinová. Starostovia MČ Záhorská Bystrica, MČ Dúbravka, Gajar, Malých Levár, Suchohradu, Stupavy, Záhorskej Vsi a Závodu podpíšu memorandum dodatočne.

Uverejnené v mesačníku Záhorí


.
Toto je čítané

Amfiteáter v Senici dostane novú podobu

Koncom mája sa v Trnave rokovalo o schválení projektových zámerov, ktoré sa môžu spolufinancovať…

BM Záhada Vedy