Centrum voľného času v Malackách ponúka tieto záujmové krúžky na nový školský rok.

Ilustračné foto: 123rf.com

 

Centrum voľného času v školskom roku 2017/18 pripravilo širokú ponuku krúžkov pre záujemcov všetkých vekových skupín.

 

JAZYKY    – deti, mládež, dospelí
ANGLICKÝ JAZYK  MŠ
ANGLICKÝ JAZYK – začiatočníci, pokročilí
NEMECKÝ JAZYK – začiatočníci, pokročilí
RUSKÝ JAZYK  – začiatočníci
ŠPANIELSKY JAZYK – začiatočníci, pokročilí
TALIANSKY JAZYK- začiatočníci
DOUČOVANIE – SJ

 

TANEC, HUDBA
TANEČNÁ RYTMIKA I. –  4 – 5 rokov
TANEČNÁ RYTMIKA II.  –  6 – 7 rokov
TANCUJ, TANCUJ – v MŠ
MODERNÝ TANEC 1 – 1. stupeň ZŠ
MODERNÝ TANEC 2 – 2. stupeň ZŠ
FOLKLÓRNY SÚBOR MACEJKO – najmenší
GITAROVÝ KRÚŽOK – od 5. triedy ZŠ
HRA NA FLAUTE
SPEV – deti, mládež, dospelí
ZBOROVý SPEV

 

ESTETIKA, TECHNIKA
TVORIVÉ DIELNE  – od 4 rokov
VÝTVARNÝ  KRÚŽOK   – pre deti ZŠ
KERAMICKÝ KRÚŽOK /práca s hlinou/ – pre deti ZŠ
TVORENIE S KATKOU – práca s hlinou, textilom, prírodným materiálom,…
KLUB PALIČKOVANEJ  ČIPKY
LETECKÝ MODELÁR
Umelecká fotografia pomocou tabletu – fotenie, úprava fotografií          (tablety poskytneme)

 

ŠPORT
ŠPORŤÁČIK (loptové a pohybové hry) – od 4 – 6 rokov
ŠPORŤÁK (loptové a pohybové hry) – od 7 – 10 rokov
ŠACHOVÝ KRÚŽOK
Joga -dospelí – začiatočníci, pokročilí
REKREAČNÉ PLÁVANIE – od 1. triedy ZŠ
CYKLISTIKA /na bicykli po okolí/ – od 10 rokov
LUKOSTREĽBA
FUTBAL
VOLEJBAL
JUDO
SPOZNÁVAME  ZÁHORIE S MARTINOM /vychádzky do prírody/
STRELECKÝ – deti od 6 rokov
GYMNASTIKA – od 4 – 6 rokov
GYMNASTIKA  – 1. stupeň ZŠ
MAŽORETKY – od 6 rokov

 

Zápis do krúžkov prebieha od 4. 9. 2017 v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h.

 

CVČ je prijímateľom vzdelávacích poukazov. Deti, ktoré prinesú vzdelávací poukaz do 22. 9. 2017, budú zvýhodnené o 1 mesačný poplatok za každý polrok. Krúžková činnosť sa začína od 18. 9. 2017, prípadne po naplnení minimálneho počtu členov. Dátum 1. stretnutia jednotlivých krúžkov bude uverejnený na internete. Od tohto školského roka bude možné uhradiť zápisné aj bankovým prevodom.

 

Viac info nájdete na:  www.cvcmalacky.sk

 


.
Toto je čítané

Odškodňovanie poľnohospodárov pre škody na plodinách nie je systémové

Klimatické zmeny spôsobené globálnym otepľovaním sa aj na Záhorí prejavujú čoraz častejšie.…

BM: Ustekana sobota